Rekruteren in de grensoverschrijdende regio

Rekruteren in de grensoverschrijdende regio: plan van aanpak    


Deze actie kan rekenen op Europese cofinanciering in het kader van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen.

1 februari 2018 – Gognies-Chaussée (Frankrijk)

Op donderdag 1 februari 2018 verenigden het grensoverschrijdende team Pôle Emploi en Le Forem van Mons/Maison de l’Emploi van Châtelet een tiental Franse en Belgische ondernemers voor een informatiesessie over grensoverschrijdend rekruteren. Met de steun van hun partner, de Interregionale Vakbondsraad Hainaut – Nord-Pas de Calais – West-Vlaanderen – South East England (IVR), leidden ze deze avond, waar mensen elkaar konden ontmoeten en informatie werd uitgewisseld.

In de gemeentezaal van Gognies-Chaussée, op de grens tussen België en Frankrijk, zaten 4 Belgische en 7 Franse ondernemingen samen aan tafel om deel te nemen aan een informatiesessie georganiseerd in het kader van het project Grenzeloos Tewerkstellen.

De aanwezige ondernemers wensten geïnformeerd te worden over de arbeidsmarkt in de grensoverschrijdende regio en vernamen er hoe ze een kandidaat konden zoeken en/of een vacature konden plaatsen op de websites van de Franse en Waalse publieke diensten voor tewerkstelling. Verder kregen ze informatie i.v.m. fiscaliteit, sociaal recht en arbeidsrecht. Tot slot vernamen ze meer over de mobiliteit en de gelijkwaardigheid van diploma’s aan weerszijden van de grens, onder meer door een beknopte voorstelling van de mobiliteitsgids die door het Maison de l’Emploi van Le Valenciennois werd opgesteld.

Het belang van deze avond ligt ook in het feit dat de Waalse en Franse publieke diensten voor tewerkstelling, de partners van de actie – de IVR en SNI (Waalse tegenpool van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) – en de vertegenwoordigers van de Belgische en Franse ondernemingen uitgebreid met elkaar van gedachten konden wisselen. De onderneming Meurant, die Franse en Belgische werknemers in dienst heeft, kon haar ervaring met de andere ondernemingen delen. De aanwezigen kregen ook de kans om gerichte vragen te stellen vanuit hun eigen situatie en behoeften. Tot slot konden ze hun zoekgebied en hun netwerk uitbreiden, wat voor hun dagelijkse activiteiten een heuse meerwaarde is.

Iedereen was het erover eens dat het een boeiende en leerrijke avond was en dat ze kostbare inlichtingen hadden ingewonnen. Bij wijze van conclusie: een van de deelnemers wees erop dat ze dankzij dit initiatief “kunnen bepalen welke instelling ze voor welke verzoeken kunnen aanspreken en met wie ze contact kunnen opnemen als ze een bepaalde vraag hebben”.

Voor meer informatie of voor een specifieke vraag over deze actie kunt u de projectcoördinator contacteren.

Begeleidingsactie 2018

Zoek je werk?

Wil je je zoekgebied uitbreiden?

Woon je in de regio Lille – Kortrijk – Tournai OF in de regio Hainaut centre – Valenciennois – Sambre avesnois?

De begeleidingsactie voor Franse en Belgische kandidaten van het project Grenzeloos Tewerkstellen is voor jou bedoeld!

Deze actie kan rekenen op Europese cofinanciering in het kader van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen.

In een groep van twaalf kandidaten die afkomstig zijn van twee of drie territoria, afhankelijk van je verblijfplaats, word je bij al jouw stappen bijgestaan door een team van consulenten van Pôle emploi, VDAB en Le Forem.

Tijdens de twaalf workshops van deze actie (verspreid over drie maanden), komen zeer uiteenlopende thema’s aan bod: cv, motivatiebrief, sollicitatiegesprek, social media, enz. Als je in de regio Lille – Kortrijk – Tournai woont, volgt u ook lessen Frans of Nederlands. Dankzij de medewerking van de partners (IVR – Interregionale Vakbondsraad, Maison de l’Emploi du Valenciennois, NSZ – Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen enz.), krijgt u ook informatie over fiscaliteit, sociaal recht en arbeidsrecht; je kan deelnemen aan simulaties van sollicitatiegesprekken, je krijgt informatie over mobiliteit, je neemt deel aan een jobdating, enz.

Kik op de link voor meer details. De actie start de laatste week van maart 2018.

Deze actie is voor jou bedoeld, als je gemotiveerd bent, interesse hebt voor grensoverschrijdende mobiliteit en graag begeleiding wil tijdens jouw zoektocht naar werk aan de andere kant van de grens. Neem dus gerust contact met ons op als je meer inlichtingen wenst!

 

Grenzeloos tewerkstellen – 01.12.17

Tijdens het event op vrijdag 1 december werd het project Grenzeloos tewerkstellen voorgesteld; tegelijkertijd werden ook de voorbije acties en events in de kijker geplaatst. Maar er was nog meer. Terugblik op een verrijkende ochtend.

De grensoverschrijdende actoren – leden van overheidsinstellingen of privéorganisaties, ondernemers, vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties, vertegenwoordigers van de 3 grondgebieden en de onderwijs- en opleidingssector – ontmoetten elkaar in Hotel Mercure in Lesquin, op de grens tussen België en Frankrijk. Ze kwamen samen met één enkel doel voor ogen: het project zichtbaarheid geven en het beter leren kennen om er in de eigen instelling het aanspreekpunt van te worden. Daarom woonden de deelnemers verschillende rondetafelgesprekken bij, zodat ze zich bewust werden van het reeds verrichte werk, voor particulieren en ondernemingen, maar ook om het grote publiek te informeren.

De happening in een notendop – drie fasen

Eerste gedachtewisseling: Fransen en Belgen over de grens heen sensibiliseren en begeleiden naar de arbeidsmarkt

Na een uiteenzetting over het grensoverschrijdende thema door Gaétane Bernard (verantwoordelijke Dienst Partnership, territorialisering en externe relaties, Pôle emploi), verwelkomde Céline Ortega, projectleider van het project GT voor Pôle emploi, de consulenten van de grensoverschrijdende teams en stelde ze de acties en events voor die bedoeld zijn voor werkzoekenden – de doelgroep van het project. Zij konden zo getuigen over de begeleidingsactie voor Franse en Belgische kandidaten.

Deze begeleiding loopt over twaalf workshops verspreid over drie maanden en is gericht op een groep van Franse en Belgische kandidaten die nood hebben aan ondersteuning bij hun zoektocht naar werk. De consulenten konden hun indrukken weergeven, hun werkwijze uitleggen en getuigen van de onschatbare meerwaarde die deelname aan dit soort acties oplevert, zowel voor henzelf als voor de werkzoekenden. Vooraleer de resultaten van deze actie werden meegedeeld, kreeg het publiek een videoreportage te zien met getuigenissen van kandidaten.

Vervolgens gaf Céline Ortega het woord aan Bram Ramaut (Eurospeak), lesgever Nederlands tijdens deze begeleidingen. Bram Ramaut gaf uitleg over de inhoud van de veertig lesuren en beklemtoonde hoezeer de deelnemers aan de sessie vorderingen hadden gemaakt en zelfstandiger waren geworden.

Tot slot getuigden de vertegenwoordigers van de Interregionale Vakbondsraad Nord-Pas de Calais/Hainaut-West-Vlaanderen/South East England, Nadine Vanhove en Christophe Declercq, van hun medewerking o.a. aan een van de workshops waar de kandidaten inlichtingen krijgen over fiscaliteit, sociale zekerheid, arbeidsrecht, enz.

Tweede gedachtewisseling: aan weerszijden van de Frans-Belgische grens rekruteren

Inge Peeraer, projectverantwoordelijke Grenzeloos Tewerkstellen voor de VDAB, gaf een uiteenzetting over de acties en events voor de tweede doelgroep van het project: de ondernemingen. Daarvoor liet ze zich bijstaan door Olivier Duchateau van het Maison de l’Emploi Lys-Tourcoing, Jeremy Braem van nv Koraton, Brigitte Vandeleene en Dieter Coussée, vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties UNIZO West-Vlaanderen en VOKA West-Vlaanderen en tot slot Celine Saelens van Forum Jobs.

De heren Duchateau en Braem legden uit hoe zij bij de #SkillsEurometropolisTour betrokken waren, en spraken over hun indrukken over dit bezoek aan drie ondernemingen in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. “Een verrijkende ervaring en een positieve actie die voor herhaling vatbaar is”, zo stelde de heer Braem het voor; zijn onderneming mocht een groep van twintig kandidaten verwelkomen voor een bezoek en twee werden de volgende dag al aangeworven!

Ook de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties lichtten hun sensibiliserings- en informatieacties voor Vlaamse ondernemingen toe: afterworks, seminaries, hun ondersteuning voor de acties van het project, enz.

Tot slot maakte mevrouw Saelens de aanwezigen deelgenoot van haar ervaringen met de sectorale jobdatings die in het kader van de begeleidingsactie werden georganiseerd. Ze beklemtoonde hoezeer het een meerwaarde is om kandidaten te kunnen ontvangen van wie het vooraf bestudeerde profiel voldoet aan de verwachtingen van de rekruteerders en inspeelt op de vacatures.

Laatste gedachtewisseling: tools om tot actie over te gaan

Tijdens dit laatste rondetafelgesprek stelde Julie Vercauteren de portaalsite van het project voor: www.grenzeloos-tewerkstellen.eu. Deze site, die nog maar pas online staat, bevat informatie voor alle doelgroepen van het project: werkzoekenden, werknemers, laatstejaarsstudenten, ondernemingen en instellingen. De portaalsite, de vrucht van de samenwerking tussen de partners, is opgevat in de vorm van vraag en antwoord en verstrekt algemene informatie, maar verwijst ook via links door naar specifieke contactpersonen, websites of organisaties. Verder bevat hij ook andere praktische hulpmiddelen, zoals de mobiliteitsgids van het Maison de l’Emploi van Le Valenciennois, voorgesteld door Lucinda Gaillet, of informatie over hoe je Nederlands kan leren, zoals Chad Langford van de universiteit Lille 3 uitlegde.

Tijdens deze presentatie werd het accent gelegd op het samenwerkingsaspect van de portaalsite, aangezien iedereen die over een grensoverschrijdend evenement wil communiceren, dat hier kan doen. Het enige wat je moet doen, is de informatie naar de coördinatie sturen, die ze dan op de agenda zet. Vervolgens kan iedereen ze via zijn sociale netwerken en rondom zich verspreiden.

Op de homepagina van deze portaalsite staan de voorbije acties en events wat toekomstige partners ideeën kan geven om ook, samen, grensoverschrijdende acties op het getouw te zetten (link naar contact).

Afsluiting

Op het einde van deze informatierijke ochtend kon het publiek vragen stellen, waarna alle partners zich voorstelden. Het slotwoord bij dit event “Werk maken van Grenzeloos tewerkstellen” kwam van Robert De Clercq, Provinciaal directeur VDAB West-Vlaanderen, en Muriel Meurisse, Regionaal directeur Le Forem – Wallonie picarde: zij beklemtoonden hoe verrijkend deze gedachtewisselingen waren, hoezeer de actoren/partners elkaar aanvullen en hoe belangrijk het is om samen te werken aan dit grensoverschrijdende thema.

De 66 deelnemers zetten de gesprekken en ontmoetingen voort tijdens de afsluitende drink en bespraken ook hoe ze aan een volgende grensoverschrijdende actie van het project Grenzeloos Tewerkstellen zouden kunnen meewerken.

Videoreportage van Notélé (De regionale televisie van Picardisch
Wallonië): klik hier (9’19)