BEDRIJFSBEZOEKEN

BEDRIJFSBEZOEKEN 2017

EEN BLIK OP DE ONDERNEMINGEN DIE VOOR ONS HUN DEUREN OPZETTEN!

Op 6 juni 2017 organiseerden de partners van het project Grenzeloos Tewerkstellen de eerste editie van het concept “Bedrijfsbezoeken” op het grondgebied Rijsel – Kortrijk – Doornik. De bedoeling: Franse, Vlaamse en Waalse kandidaten de kans geven om op Vlaams, Frans en Waals grondgebied een bezoek te brengen aan drie ondernemingen in de industriesector die vacatures hebben voor lijnverantwoordelijken, productieoperatoren en onderhoudstechnici. Twintig kandidaten stapten in de bus die hen naar drie ondernemingen bracht, en er werden maar liefst 23 cv’s ingediend. De volgende dag al tekende Thierry (VDAB) een interimcontract en Nordine (Pôle emploi) een contract van onbepaalde duur bij Koraton in Kortrijk!

Nu een nieuwe actie “Bedrijfsbezoeken” in de steigers staat, met een heel ander concept (Klik hier voor meer informatie), blikken we terug op de medewerking van de drie ondernemingen van de eerste editie!

 Christophe Dorin, Directeur van het papier verwerkende bedrijf Wepa Lille, verwelkomde de kandidaten in zijn onderneming in Bousbecque, Frankrijk:

“Onze site telt drie papiermachines en zeven verwerkingslijnen voor onze grondstof cellulose. Voor elke lijn hebben we permanent vier productieoperatoren nodig. We werken met twee shifts en per atelier, productie en onderhoud, werken er zo’n 35 mensen. We vragen drie tot vijf jaar ervaring in de industrie, maar naargelang van de posten kunnen we wel, geval per geval, het cv bekijken.” De indrukwekkende afmetingen van de machines en de ver doorgedreven automatisering maakten indruk op de bezoekers!

Dimitri Coppenolle, HR Manager bij Vandeputte in Moeskroen, actief in de basischemie-industrie:

“De afdeling die jullie vandaag bezoeken – zeep en detergenten – stelt 170 personen tewerk en momenteel zijn we op zoek naar lijnverantwoordelijken. In de productie is er de klok rond activiteit en er zijn drie shifts; in de nachtshift werken alleen mensen die daar zelf voor gekozen hebben.”

Terwijl iedereen zijn kapje en bril opzet en vest aantrekt, geeft hij meer details over de functie van lijnverantwoordelijke bij Vandeputte:

“Voor elke vacature vragen we technische bekwaamheid gecombineerd met een zeker profiel, want de houding (proactiviteit, enz.) is voor ons heel belangrijk. De lijnverantwoordelijke moet de lijn draaiende houden. Hij moet een diagnose maken van de pannes en vervolgens de technicus briefen, zodat deze tijd wint. Hij werkt ook mee aan de voortdurende veranderingen die aan onze lijnen worden doorgevoerd om te voldoen aan de eisen van onze klanten, op het niveau van de verpakking en van de producten zelf, bijvoorbeeld voor een nieuw parfum: citroen en/of limoen? Hij wordt aan één bepaalde lijn toegewezen, maar moet toch veelzijdig zijn.”

 Francis, productieverantwoordelijke bij Koraton in Kortrijk, bedrijf gespecialiseerd in de fabricage van betonnen draagvloerelementen en andere bouwmaterialen:

“Wij zoeken technisch gemotiveerd personeel, onderhoudselektriciens en gedreven productiearbeiders. Onze arbeiders zijn binnen en buiten de groep zeer mobiel en dus nemen we regelmatig nieuwe medewerkers aan. We leiden onze medewerkers ook op met een aantal modules in onderaanneming, over werken op grote hoogte/met een gondel, heftruck, VCA, … We weten ook dat schoolverlaters nog veel moeten leren, want de installaties en processen hier zijn anders. Toen ik hier begonnen ben bijvoorbeeld, had ik geen enkele ervaring met hydraulica! Bij de onderhoudsdienst passen we ons aan en als het nodig is, bellen we de leverancier. In vijf jaar tijd hebben we 80% van onze machines kunnen vervangen! We werken niet alleen “preventief”, maar we ontwikkelen ook heel wat projecten.”

Lille – Kortrijk – Tournai: bezoek aan bedrijven

Bezoek aan industriebedrijven die rekruteren in de Eurometropool !

Van 4 tot 26/10/2018

Maak kennis met zes ondernemingen!

  Laat je cv achter en/of solliciteer meteen in het bedrijf zelf

Kom eerst naar onze informatiesessie op 1 oktober om 9.30 uur in het VDAB-opleidingscentrum van Rekkem

Schrijf je daarvoor in vóór 26 september: contact@emploi-sans-frontieres.eu (Het aantal plaatsen is beperkt !)

Grensarbeid

Grensarbeid wordt eenvoudiger door samenwerking jobdiensten

 

“Motivatie en competentie zijn het belangrijkst”
Grensarbeid wordt eenvoudiger door samenwerking jobdiensten

 

 

“De Erasmus van het duaal leren”

“Het is toch vreemd dat op zo’n kleine afstand van elkaar er zo’n verschillende graad van tewerkstelling is. Maar dat biedt opportuniteiten.” Met die woorden trapte de voorzitter van de Eurometropool, Vincent Van Quickenborne, onlangs een avond over grensarbeid op gang. Een heel eenvoudige analyse vormt de basis van samenwerking tussen jobdiensten over de grenzen: Vlaanderen heeft arbeidskrachten tekort, Frankrijk en Wallonië hebben er op overschot. Hoewel het zo eenvoudig niet loopt: “Ook in Wallonië en Frankrijk heb je knelpuntberoepen.” Het gaat om maar dan volumes, het gaat om een “war of talent”. Wij doken even mee de strijd in. Een verslag.

 “Zoveel mogelijk arbeidsplaatsen invullen”
 

“Grenzeloos tewerkstellen” heet het samenwerkingsproject van publieke jobdiensten en werkgevers uit de grensstreek met de twee EGTS (Eurometropool en van Vlaanderen). Ze bundelen alle info over tewerkstellingsmaatregelen en jobmatching op één plek. Het doel is: een grotere arbeidsmobiliteit én leemtes invullen. “Wij willen zoveel mogelijk medewerkers in bedrijven geplaatst krijgen”, zegt projectleider Céline Ortega van Pôle Emploi. “We werken met grensoverschrijdende teams”, zegt Inge Peeraer van VDAB, “We sensibiliseren, we motiveren. Elke Europeaan kan zich bij ons inschrijven om aan werk te worden geholpen.”

Met die arbeidsmobiliteit valt het al redelijk mee: 50.000 Walen werken in Vlaanderen, 30.000 Vlamingen in Wallonië. “Taal is daarbij soms een barrière”, zegt Hilde Gillebert van Le Forem, “Maar tegelijk hechten we er teveel belang aan. Soms vraagt een werkgever naar een taalniveau dat helemaal niet nodig is voor een job. Motivatie en competenties, dat is het belangrijkste.”

Stan Callens heeft een mailingbedrijf in Heule bij Kortrijk. Hij werkt al langer met werknemers die een Individuele Beroeps Opleiding volgen, leren op de werkvloer. “Ik kan het alleen maar toejuichen”, zegt de ondernemer, “Zo halen wij kennis van Franse medewerkers in huis en tegelijk leren we hen met onze machines werken.” Callens kadert dit in zijn duurzaam personeelsbeleid, waarbij hij onderstreept dat organisatiecultuur heel belangrijk is.

 Grensgebied als troef
 

“Het is een investering voor bedrijven, dat geven we toe. Maar een investering die wel op termijn opbrengt”, bevestigt Eric Hellendorff (OFFA), die deeltijds leren en werken promoot, het zogenaamde duaal leren. “Het laat je als bedrijf toe om iemand helemaal te vormen volgens je noden.” 15.000 Waalse jongeren werken en leren al volgens dit systeem. “In deze grensregio is diversiteit een troef, maak er gebruik van als jongere”, aldus Hellendorff, “Dit grensgebied multipliceert kansen.”

Ook in Frankrijk en Vlaanderen is duaal leren in opmars. Jammer dan ook om vast te stellen dat het systeem op drie verschillende manieren is geregeld, volgens de logica van elke deelregio. “Er is nood aan een kader”, zegt An Boone (Unizo). “Deeltijds leren en werken is een systeem waar we moeten in investeren”, onderstreept Minister-President Rudy Demotte van de Federation Wallonie-Bruxelles, “60 procent van de jongeren die deeltijds leren en werken raakt aan een vaste job.” Demotte pleit ervoor om de drie verschillende wetgevingen pragmatisch aan te pakken. “Ofwel ben je jaren bezig met het aanpassen van regels, ofwel maak je een ad hoc oplossing met de Eurometropool. Daarmee zouden we de eerste EGTS zijn die dat doet. Een Erasmus van het duaal leren, een ‘Erasmus de l’alternance’.”

Bij Monument hebben ze al langer ervaring met duaal leren. Dat getuigt Kristel Stroom. “Wij hebben een schrijnwerkerij in Doornik en daar werken medewerkers en stagiairs van beide regio’s. Goed voor hun talenkennis. We halen er jaarlijks aanwervingen uit.”

 Op zoek naar toptalent over de grens
 

“Het is vandaag groeien met de handrem op”, moppert Bert Mons van Voka, “Vandaag werken er dubbel zoveel Fransen als Walen in de regio. We moeten toch eens de discussie voeren over het inperken van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd.” 

Mons zet projecten op die gericht zijn op het assertief aantrekken van toptalent. Voka helpt mee stages organiseren om Franse studenten aan de slag te krijgen in een Vlaams bedrijf. “Stages d’excellence” heet dit initiatief en de Franse ingenieursscholen vinden het blijkbaar een goede zet. “Taal is geen probleem, ze kennen Engels”, zegt Bruno Delbreil van de Polytech Lille over zijn studenten. 

Suzy Soetaert van Beaulieu is eveneens opgezet met deze stages. Ze heeft er Tressy Giglio mee aangeworven. “Wij zijn gewoon om Franse werknemers aan te werven. Door onze fysieke ligging aan de grens is er een cultuur van openheid en begrip. Taal is hier niet echt een probleem. Er is veel potentieel aan technische profielen aan de universiteiten in Lille. En die moeten we actief tot bij ons krijgen. De tijd is echt gedaan dat ze spontaan afkomen.”

Tressy Giglio deed een dergelijke stage als juriste. Zes maanden. “Een volledige onderdompeling”, lacht ze. Het heeft haar geen windeieren opgebracht: na de stage is ze aangeworven als bedrijfsjuriste, inmiddels op de hoogte van de Belgische en Franse wetgeving. 

 Elk talent telt
 

Johannes Coulembier mocht de laatste getuigenis leveren. Hij wisselt werken in een bedrijf af met het volgen van les, beide in Frankrijk. “Door in een ander land te werken leer je niet enkel een taal, maar ook een cultuur. Blij dat ik dit doe”, zegt hij. 

“Elk talent telt”, sluit Vlaams parlementslid Axel Ronse af. En geeft aan dat er nog veel werk aan de winkel is. Een actiegroep bij de Eurometropool volgt het dossier strak op.

Reportage: Bart Noels, Eurometropolis News

Rekruteren in de grensregio

 Rekruteren in de grensoverschrijdende regio: plan van aanpak    


Deze actie kan rekenen op Europese cofinanciering in het kader van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen.

1 februari 2018 – Gognies-Chaussée (Frankrijk)

Op donderdag 1 februari 2018 verenigden het grensoverschrijdende team Pôle Emploi en Le Forem van Mons/Maison de l’Emploi van Châtelet een tiental Franse en Belgische ondernemers voor een informatiesessie over grensoverschrijdend rekruteren. Met de steun van hun partner, de Interregionale Vakbondsraad Hainaut – Nord-Pas de Calais – West-Vlaanderen – South East England (IVR), leidden ze deze avond, waar mensen elkaar konden ontmoeten en informatie werd uitgewisseld.

In de gemeentezaal van Gognies-Chaussée, op de grens tussen Belgià« en Frankrijk, zaten 4 Belgische en 7 Franse ondernemingen samen aan tafel om deel te nemen aan een informatiesessie georganiseerd in het kader van het project Grenzeloos Tewerkstellen.

De aanwezige ondernemers wensten geà¯nformeerd te worden over de arbeidsmarkt in de grensoverschrijdende regio en vernamen er hoe ze een kandidaat konden zoeken en/of een vacature konden plaatsen op de websites van de Franse en Waalse publieke diensten voor tewerkstelling. Verder kregen ze informatie i.v.m. fiscaliteit, sociaal recht en arbeidsrecht. Tot slot vernamen ze meer over de mobiliteit en de gelijkwaardigheid van diploma’s aan weerszijden van de grens, onder meer door een beknopte voorstelling van de mobiliteitsgids die door het Maison de l’Emploi van Le Valenciennois werd opgesteld.

Het belang van deze avond ligt ook in het feit dat de Waalse en Franse publieke diensten voor tewerkstelling, de partners van de actie – de IVR en SNI (Waalse tegenpool van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) – en de vertegenwoordigers van de Belgische en Franse ondernemingen uitgebreid met elkaar van gedachten konden wisselen. De onderneming Meurant, die Franse en Belgische werknemers in dienst heeft, kon haar ervaring met de andere ondernemingen delen. De aanwezigen kregen ook de kans om gerichte vragen te stellen vanuit hun eigen situatie en behoeften. Tot slot konden ze hun zoekgebied en hun netwerk uitbreiden, wat voor hun dagelijkse activiteiten een heuse meerwaarde is.

Iedereen was het erover eens dat het een boeiende en leerrijke avond was en dat ze kostbare inlichtingen hadden ingewonnen. Bij wijze van conclusie: een van de deelnemers wees erop dat ze dankzij dit initiatief “kunnen bepalen welke instelling ze voor welke verzoeken kunnen aanspreken en met wie ze contact kunnen opnemen als ze een bepaalde vraag hebben”.

Voor meer informatie of voor een specifieke vraag over deze actie kunt u de projectcoà¶rdinator contacteren.

Begeleidingsactie 2018

Zoek je werk?

Wil je je zoekgebied uitbreiden?

Woon je in de regio Lille – Kortrijk – Tournai OF in de regio Hainaut centre – Valenciennois – Sambre avesnois?

De begeleidingsactie voor Franse en Belgische kandidaten van het project Grenzeloos Tewerkstellen is voor jou bedoeld!

Deze actie kan rekenen op Europese cofinanciering in het kader van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen.

In een groep van twaalf kandidaten die afkomstig zijn van twee of drie territoria, afhankelijk van je verblijfplaats, word je bij al jouw stappen bijgestaan door een team van consulenten van Pôle emploi, VDAB en Le Forem.

Tijdens de twaalf workshops van deze actie (verspreid over drie maanden), komen zeer uiteenlopende thema’s aan bod: cv, motivatiebrief, sollicitatiegesprek, social media, enz. Als je in de regio Lille – Kortrijk – Tournai woont, volgt u ook lessen Frans of Nederlands. Dankzij de medewerking van de partners (IVR – Interregionale Vakbondsraad, Maison de l’Emploi du Valenciennois, NSZ – Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen enz.), krijgt u ook informatie over fiscaliteit, sociaal recht en arbeidsrecht; je kan deelnemen aan simulaties van sollicitatiegesprekken, je krijgt informatie over mobiliteit, je neemt deel aan een jobdating, enz.

Kik op de link voor meer details. De actie start de laatste week van maart 2018.

Deze actie is voor jou bedoeld, als je gemotiveerd bent, interesse hebt voor grensoverschrijdende mobiliteit en graag begeleiding wil tijdens jouw zoektocht naar werk aan de andere kant van de grens. Neem dus gerust contact met ons op als je meer inlichtingen wenst!

 

Grenzeloos tewerkstellen – 01.12.17

Tijdens het event op vrijdag 1 december werd het project Grenzeloos tewerkstellen voorgesteld; tegelijkertijd werden ook de voorbije acties en events in de kijker geplaatst. Maar er was nog meer. Terugblik op een verrijkende ochtend.

De grensoverschrijdende actoren – leden van overheidsinstellingen of privéorganisaties, ondernemers, vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties, vertegenwoordigers van de 3 grondgebieden en de onderwijs- en opleidingssector – ontmoetten elkaar in Hotel Mercure in Lesquin, op de grens tussen Belgià« en Frankrijk. Ze kwamen samen met één enkel doel voor ogen: het project zichtbaarheid geven en het beter leren kennen om er in de eigen instelling het aanspreekpunt van te worden. Daarom woonden de deelnemers verschillende rondetafelgesprekken bij, zodat ze zich bewust werden van het reeds verrichte werk, voor particulieren en ondernemingen, maar ook om het grote publiek te informeren.

De happening in een notendop – drie fasen

Eerste gedachtewisseling: Fransen en Belgen over de grens heen sensibiliseren en begeleiden naar de arbeidsmarkt

Na een uiteenzetting over het grensoverschrijdende thema door Gaétane Bernard (verantwoordelijke Dienst Partnership, territorialisering en externe relaties, Pôle emploi), verwelkomde Céline Ortega, projectleider van het project GT voor Pôle emploi, de consulenten van de grensoverschrijdende teams en stelde ze de acties en events voor die bedoeld zijn voor werkzoekenden – de doelgroep van het project. Zij konden zo getuigen over de begeleidingsactie voor Franse en Belgische kandidaten.

Deze begeleiding loopt over twaalf workshops verspreid over drie maanden en is gericht op een groep van Franse en Belgische kandidaten die nood hebben aan ondersteuning bij hun zoektocht naar werk. De consulenten konden hun indrukken weergeven, hun werkwijze uitleggen en getuigen van de onschatbare meerwaarde die deelname aan dit soort acties oplevert, zowel voor henzelf als voor de werkzoekenden. Vooraleer de resultaten van deze actie werden meegedeeld, kreeg het publiek een videoreportage te zien met getuigenissen van kandidaten.

Vervolgens gaf Céline Ortega het woord aan Bram Ramaut (Eurospeak), lesgever Nederlands tijdens deze begeleidingen. Bram Ramaut gaf uitleg over de inhoud van de veertig lesuren en beklemtoonde hoezeer de deelnemers aan de sessie vorderingen hadden gemaakt en zelfstandiger waren geworden.

Tot slot getuigden de vertegenwoordigers van de Interregionale Vakbondsraad Nord-Pas de Calais/Hainaut-West-Vlaanderen/South East England, Nadine Vanhove en Christophe Declercq, van hun medewerking o.a. aan een van de workshops waar de kandidaten inlichtingen krijgen over fiscaliteit, sociale zekerheid, arbeidsrecht, enz.

Tweede gedachtewisseling: aan weerszijden van de Frans-Belgische grens rekruteren

Inge Peeraer, projectverantwoordelijke Grenzeloos Tewerkstellen voor de VDAB, gaf een uiteenzetting over de acties en events voor de tweede doelgroep van het project: de ondernemingen. Daarvoor liet ze zich bijstaan door Olivier Duchateau van het Maison de l’Emploi Lys-Tourcoing, Jeremy Braem van nv Koraton, Brigitte Vandeleene en Dieter Coussée, vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties UNIZO West-Vlaanderen en VOKA West-Vlaanderen en tot slot Celine Saelens van Forum Jobs.

De heren Duchateau en Braem legden uit hoe zij bij de #SkillsEurometropolisTour betrokken waren, en spraken over hun indrukken over dit bezoek aan drie ondernemingen in Vlaanderen, Walloniૠen Frankrijk. “Een verrijkende ervaring en een positieve actie die voor herhaling vatbaar is”, zo stelde de heer Braem het voor; zijn onderneming mocht een groep van twintig kandidaten verwelkomen voor een bezoek en twee werden de volgende dag al aangeworven!

Ook de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties lichtten hun sensibiliserings- en informatieacties voor Vlaamse ondernemingen toe: afterworks, seminaries, hun ondersteuning voor de acties van het project, enz.

Tot slot maakte mevrouw Saelens de aanwezigen deelgenoot van haar ervaringen met de sectorale jobdatings die in het kader van de begeleidingsactie werden georganiseerd. Ze beklemtoonde hoezeer het een meerwaarde is om kandidaten te kunnen ontvangen van wie het vooraf bestudeerde profiel voldoet aan de verwachtingen van de rekruteerders en inspeelt op de vacatures.

Laatste gedachtewisseling: tools om tot actie over te gaan

Tijdens dit laatste rondetafelgesprek stelde Julie Vercauteren de portaalsite van het project voor: www.grenzeloos-tewerkstellen.eu. Deze site, die nog maar pas online staat, bevat informatie voor alle doelgroepen van het project: werkzoekenden, werknemers, laatstejaarsstudenten, ondernemingen en instellingen. De portaalsite, de vrucht van de samenwerking tussen de partners, is opgevat in de vorm van vraag en antwoord en verstrekt algemene informatie, maar verwijst ook via links door naar specifieke contactpersonen, websites of organisaties. Verder bevat hij ook andere praktische hulpmiddelen, zoals de mobiliteitsgids van het Maison de l’Emploi van Le Valenciennois, voorgesteld door Lucinda Gaillet, of informatie over hoe je Nederlands kan leren, zoals Chad Langford van de universiteit Lille 3 uitlegde.

Tijdens deze presentatie werd het accent gelegd op het samenwerkingsaspect van de portaalsite, aangezien iedereen die over een grensoverschrijdend evenement wil communiceren, dat hier kan doen. Het enige wat je moet doen, is de informatie naar de coà¶rdinatie sturen, die ze dan op de agenda zet. Vervolgens kan iedereen ze via zijn sociale netwerken en rondom zich verspreiden.

Op de homepagina van deze portaalsite staan de voorbije acties en events wat toekomstige partners ideeà«n kan geven om ook, samen, grensoverschrijdende acties op het getouw te zetten (link naar contact).

Afsluiting

Op het einde van deze informatierijke ochtend kon het publiek vragen stellen, waarna alle partners zich voorstelden. Het slotwoord bij dit event “Werk maken van Grenzeloos tewerkstellen” kwam van Robert De Clercq, Provinciaal directeur VDAB West-Vlaanderen, en Muriel Meurisse, Regionaal directeur Le Forem – Wallonie picarde: zij beklemtoonden hoe verrijkend deze gedachtewisselingen waren, hoezeer de actoren/partners elkaar aanvullen en hoe belangrijk het is om samen te werken aan dit grensoverschrijdende thema.

De 66 deelnemers zetten de gesprekken en ontmoetingen voort tijdens de afsluitende drink en bespraken ook hoe ze aan een volgende grensoverschrijdende actie van het project Grenzeloos Tewerkstellen zouden kunnen meewerken.

Videoreportage van Notélé (De regionale televisie van Picardisch
Wallonià«): klik hier (9’19)