Informatiedag over werken over de grens 17.12.19

Informatiedag over werken over de grens

 Op 17 december 2019 verwelkomden Pôle emploi, Le Forem, VDAB en de Interregionale Vakbondsraad vertegenwoordigers van hun instellingen voor een grensoverschrijdende dag.

Deze dag bestond uit drie delen en streefde verschillende doelstellingen na, zoals een netwerkmoment creëren voor de verschillende instellingen, de beleidsbepalers van werkmiddelen over het thema voorzien en de aanwezigen de kans geven om goede praktijken uit te wisselen. En die doelstellingen werden ruimschoots gehaald!

Tijdens het eerste deel van de dag – “Grensoverschrijdend werken : Heb je eraan gedacht ?” – konden de deelnemers grensarbeid vanuit verschillende hoeken bekijken: afstanden, mobiliteit, grensverkeer, meerwaarden van grensoverschrijdend werken, arbeidsmarkt in Frankrijk/België, taal, Franse en Belgische publieke tewerkstellingsdiensten en de diensten die ze aanbieden. Tijdens deze, deels interactieve ochtend werd uitvoerig van gedachten gewisseld en informatie verstrekt.

Tijdens het tweede deel van de dag nam de IVR het woord om informatie te verschaffen over het statuut van grenswerknemer: arbeidsrecht, sociale zekerheid, formaliteiten na de aanwerving, gezondheidszorg, kinderbijslag, werkloosheid, belastingen, enz. Er werden heel wat interessante vragen gesteld.

In het derde deel van de dag werd gewerkt rond drie workshops, waaraan de drie groepen beurtelings deelnamen: ze woonden een demonstratie bij van de werkmiddelen die voor de projecten GT, Grenzeloos competent, Act’emploi, En avant/Vooruit en Ab réfugiés werden ontwikkeld, ze brachten een online bezoek aan de portaalsite van het project Grenzeloos Tewerkstellen en kregen een presentatie van de acties voor de ondernemingen en voor de partners.

De deelnemers waren uitermate tevreden over de inhoud van deze dag en velen onder hen uitten de wens dat deze dag ook wordt georganiseerd voor andere doelgroepen van hun instelling. Op het grondgebied Hainaut-Centre/Maubeuge – Valenciennois – Sambre Avesnois is overigens een tweede editie voorzien, nl. in maart 2020.

TRANSUNIV & GRENZELOOS TEWERKSTELLEN

Transuniv en Grenzeloos Tewerkstellen

slaan de handen in elkaar voor de studenten!

Op 7 november vorig jaar namen het grensoverschrijdende team Pôle emploi Maubeuge/Le Forem van Bergen en de Conseil syndical interrégional deel aan de “Boost my career day” van het Transuniv-project. Een prijzenswaardige samenwerking tussen twee projecten die (o.a.) de studenten ten goede komt.

De deelname bestond uit twee delen. Eerst konden de studenten zich inschrijven voor een workshop “Grensoverschrijdend werken: plan van aanpak”, waar ze informatie kregen over de arbeidsmarkt en de tewerkstellingsmogelijkheden in België en Frankrijk, de dienstverlening van Le Forem en Pôle emploi en de stappen die ze moeten zetten om werk te zoeken als ze hun diploma op zak hebben. Vervolgens gaf de IVR (Interregionale Vakbondsraad) uitleg over het statuut van grenswerknemer op het vlak van fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht.

Na de workshop, ’s avonds, hielden de partners van het project Grenzeloos Tewerkstellen een informatiestand, waar verschillende kandidaten informatie kwamen vragen over hun stappen naar de arbeidsmarkt en/of over hun statuut als ze aan de andere kant van de grens tewerkgesteld zouden zijn.

Een geslaagde eerste samenwerking tussen twee projecten, die elkaar perfect aanvullen!

 

 

 

 

 

Seminaries Pôle emploi – Le Forem – VDAB

Pôle emploi/Forem/VDAB:

“ons verrijken dankzij onze verschillen”

Een werkbezoek bij het openbare arbeidsbureau van de buren? Er is niets beter om elkaar beter te leren kennen en vervolgens beter samen te werken!

Het project Grenzeloos tewerkstellen, een partnerschap tussen, onder andere, de Openbare Arbeidsbureaus, heeft al 4 ontmoetingen tussen hun respectievelijke personeelsleden mogelijk gemaakt.

Julie Vercauteren, projectleider voor Le Forem: “De samenwerking tussen de arbeidsbemiddelingsdiensten vergemakkelijkt de grensoverschrijdende arbeid. Sommige teams werken al samen aan diverse acties, maar het onderwerp verdient het om uitgebreid te worden. Deze seminaries hebben tot doel goede praktijken uit te wisselen”. Met welke thema’s? Presentatie van de opdrachten, van het dienstenaanbod en de tools (inclusief de digitale), indien mogelijk gecombineerd met een bezoek aan de infrastructuur van de locatie waar de ontmoeting plaatsvindt.

Het laatste seminarie vond plaats in maart 2019 in het Centre de compétence Forem Hainaut Logistique, in de zone van Garocentre te Houdeng.

Op het programma: het in kaart brengen van de diensten voor de burgers en bedrijven, de interregionale, internationale en grensoverschrijdende mobiliteit, maar ook de belangrijke cijfers omtrent de vraag naar werk in Wallonië en de opdrachten en de waarden van Le Forem. Hierna volgde een rondleiding, waarbij ingezoomd werd op de beroepen rondom transport en logistiek en op de opleidingen hiervoor, de realiteit van de eisen van de bedrijven uit de sector… 

De vele uitwisselingen tussen het vijftiental deelnemende managers en adviseurs hebben geleid tot:

  • Het delen van meer gedetailleerde elementen over de begeleiding van werkzoekenden door een gemengd team van adviseurs van Le Forem uit Mons en Pôle emploi uit Maubeuge gare.
  • De planning van een ontmoeting tussen Forem en Pôle emploi uit HIRSON, met het oog op de ontwikkeling van grensoverschrijdende acties in deze regio.

 Maart 2019 – Foto’s van het seminarie te Houdeng – Wallonie

In april 2018 vond een ander seminarie plaats in Kortrijk gewijd aan leer-werktrajecten “Van grensoverschrijdende stages naar grensoverschrijdende banen is maar een stap…”, waar een vijftigtal personen aan deelnam: van de drie Openbare Arbeidsbureaus, de Vlaamse werkgeversorganisaties Voka en Unizo, het Agentschap van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, enkele bedrijven, universiteiten en hogescholen. Zij kregen de mogelijkheid hun grensoverschrijdende praktijken te delen, het belang van de stages en bestaande voorzieningen begrijpen. 

April 2018 – Foto’s van het seminarie te Kortrijk – Vlaanderen

In mei 2018 was het de beurt aan Pôle emploi om Le Forem te ontvangen en meer in het bijzonder de vertegenwoordigers van de Services aux entreprises du Hainaut die naar het Pôle emploi agentschap van Wattrelos gingen. Daar woonden zij de presentatie bij van het “ondernemers” dienstenaanbod van Pôle emploi met een praktische demonstratie van de digitale tools die gebruikt worden om de bedrijven te begeleiden en de mogelijkheid om rechtstreeks van gedachten te wisselen met een Ondernemers adviseur. Dankzij deze ontmoeting konden de digitale realiteit in de twee gebiedsdelen worden vergeleken en verduidelijkt. Het was ook de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de werkingsmodus en de procedures die in het kader van de betrekkingen met de ondernemingen werden ingevoerd.

Mei 2018 – Foto’s van het seminarie te Wattrelos – Frankrijk

Eerder, in november 2017, had Pôle emploi in het Centre de Compétence Environnement du Forem te Mons zijn dienstenaanbod gepresenteerd aan een veertigtal managers en adviseurs van Le Forem. Er werd ook aandacht besteed aan de arbeidsmarkt in Frankrijk en ingezoomd op het grensoverschrijdende aspect en hun internationale dienstenaanbod.

November 2017 – Foto’s van het seminarie te Mons – Wallonië

Hoewel de opdrachten sterk op elkaar lijken, verschillende het dienstenaanbod van de Openbare Arbeidsbureaus toch enigszins op het niveau van hun organisatie en hun levering aan het publiek.

Deze seminaries helpen de reeds bestaande banden en samenwerkingen daadwerkelijk te versterken, zowel met het doel hun eigen diensten te verbeteren, als de grensoverschrijdende acties uit te breiden die gericht zijn op het vergemakkelijken van de integratie aan de andere zijde van de grens.

Meer informatie over de drie Openbare Arbeidsbureaus:

Online grensoverschrijdende jobbeurs – juni 2019

Een eerste online EN grensoverschrijdende jobbeurs!

Van 10 tot 28 juni 2019 vond een eerste grensoverschrijdende proeftuin plaats waarbij op afstand jobs werden aangeboden in het kader van het project Grenzeloos tewerkstellen, waarbij Franse en Belgische rekruteerders en sollicitanten met elkaar in contact gebracht werden.

Deze grensoverschrijdende Frans-Belgische online beurs, gehost op het platform https://salonenligne.pole-emploi.fr trok 5 bedrijven en 671 bezoeken in de sectoren van de industrie en de persoonsgebonden dienstverlening.

De door Pôle Emploi, Le Forem, de VDAB en hun partners Unizo, Voka en CSIR georganiseerde beurs wil alle obstakels wegnemen die bestaan tussen de drie regio’s en zo de toegang tot banen in de eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en omgeving vergroten.

 Welke resultaten?

De operatie leidde tot 671 bezoeken, 76 sollicitatiebrieven (43 voor jobaanbiedingen die op de beurs werden aangeboden door de aanwezige bedrijven en 23 open sollicitaties).

Aan Franse zijde organiseert Pôle emploi al meer dan een jaar online beurzen, terwijl in België dit experiment volledig nieuw is voor de openbare arbeidsbureaus.

De organisatoren verstrekten de rekruteerders een gebruiksklare “Ondernemers” stand, met de nodige tools, zo ook voor de sollicitanten, om deze online aanpak te vereenvoudigen (tutorials, informatiesessies, …).

De “pluspunten” van een online formule?

  • Men hoeft zich niet te verplaatsen
  • Betere voorwaarden voor een 1e gesprek: vertrouwelijkheid, geen omgevingsgeluiden, geen wachtrij…
  • Langere toegankelijkheid: deze beurs duurde 18 dagen!
  • Mogelijkheid gedurende de periode meerdere gesprekken te combineren

 

De gebruiksaanwijzing?

 Zodra de sollicitant een account heeft aangemaakt op de website, heeft hij toegang tot de beurs en klikt hij op “Deelnemen”. Vanaf dat moment kan hij de virtuele stands van de bedrijven en hun vacatures raadplegen en genieten van de adviezen in de stands van de partners.

Hij ziet en selecteert een vacature, voegt zijn CV toe en verzendt zijn sollicitatie. De werkgever beantwoordt zijn sollicitatie op zijn e-mailadres. Een positief antwoord? De sollicitant kiest dan een van de voorgestelde beschikbare tijdblokken en de wijze van contact leggen: telefoon, chat of videoconferentie. Op de bewuste dag contacteert het bedrijf hem via de gekozen modaliteit: Daarna is hij aan zet!

Voorafgaand hieraan en tijdens de beurs stonden de adviseurs van de openbare arbeidsbureaus klaar voor hulp aan de bedrijven om hen te begeleiden bij deze, voor de meeste van hen, nieuwe aanpak, en aan de sollicitanten bij het voorbereiden van hun CV/sollicitatiebrief of om zich voor te bereiden op dit eerste sollicitatiegesprek op afstand.

 Een van de deelnemende bedrijven toonde zijn belangstelling voor de Online beurs voorziening en wil hier zelfs op grotere schaal gebruik van maken.

Meer informatie over de online beurzen?

https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/

 

 

 

 

Forum Emploi « Rebondir pour mieux Agir » – Armentières – 4 juin 2019

Op zoek naar geschoolde Franse arbeidskrachten die mobiel zijn en bereid om in Vlaanderen te werken? Het Département du Nord organiseert voor de tweede maal de jobbeurs ‘Rebondir pour mieux agir’ voor de regio’s ‘Flandre Intérieure’ en Armentières.

 

Wat is het?

Deze jobbeurs richt zich naar werkzoekenden, burgers, werkgevers en partners met de bedoeling werkzoekenden in contact te brengen met vacatures en om antwoorden te bieden op vragen mbt de arbeidsmarkt.

Wie organiseert het?

Département du Nord ism Pôle emploi en VDAB.

Voor wie?

Vlaamse werkgevers en uitzendkantoren kunnen gratis deelnemen. 

Inschrijven kan via deze link. (Voor 23 mei!)

Wanneer?

4 juni va 10u tem 16u.

Waar?

La Base des Près du Hem d’Armentières
7 Avenue Marc Sangnier, 59280 Armentières

 

Jobdating Transfrontalier – Armentières – 21 mei 2019

Op zoek naar geschoolde Franse arbeidskrachten die mobiel zijn en bereid om in Vlaanderen te werken? In het kader van ons grensoverschrijdend Interreg V-project “Grenzeloos tewerkstellen”, organiseren we een jobdating op 21 mei (vm) in Armentières.

 

Wat is het?

Een jobdating voor Vlaamse werkgevers en uitzendkantoren op zoek naar kandidaten uit Frankrijk.
Onze Franse bemiddelingspartners sensibiliseren en screenen op voorhand Franse werkzoekenden die interesse hebben om in Vlaanderen te komen werken.
Het is echter een open beurs, alle werkzoekenden zijn welkom op deze beurs.

Wie organiseert het?

De gemeente van Armentières ism Pôle emploi, VDAB, CSIR Unizo en Voka 

Voor wie?

Vlaamse werkgevers en uitzendkantoren kunnen gratis deelnemen. 

Inschrijven kan via deze link.

Wanneer?

21 mei 2019 van 9u tot 12u30.

Waar?

AU GRAND SALON – MAIRIE D’ARMENTIÈRES
4 place du général de Gaulle
Armentières

 

 

 

Jobdating Ghyvelde – Frankrijk – 29 maart 2019

 

Wat is het?

Deze jobdating, voor Vlaamse werkgevers en uitzendkantoren,  wordt voor de 2e maal georganiseerd na de succeseditie van 2018.
Onze Franse bemiddelingspartners sensibiliseren en screenen op voorhand Franse werkzoekenden die interesse hebben om in Vlaanderen te komen werken.
Het is echter een open beurs, alle werkzoekenden zijn welkom op deze beurs.

Wie organiseert het?

De gemeente Ghyvelde ism VDAB, Pôle emploi, la maison de l’Europe Dunkerque, Entreprendre Ensemble, IVR ihkv het Interreg V-project Grenzeloos tewerkstellen

Voor wie?

Vlaamse werkgevers en uitzendkantoren kunnen gratis deelnemen. We verwachten de vacatures uiterlijk op 12 maart.

Wanneer?

29 maart 2019 van 9u tot 12u30

Waar?

Feestzaal Roland Haesebaert
Rue Julien Platel
59254 Ghyvelde
Frankrijk

Meer info via de vdab-agenda.