Werken over de grens – VIDEOS

Werken over de grens”

Naar een grotere grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de Frans-Belgische grensregio

Het project Grenzeloos Competent wil bijdragen aan een grotere grensoverschrijdende mobiliteit van werkzoekenden in de Frans-Belgische grensregio.

In zeven video’s ontkrachten we clichés over grensarbeid:  klik hier

#1 – Een job vinden

Ben je op zoek naar een job in België? Wij hebben enkele tips om u te helpen! In deze eerste aflevering geven Emmanuelle Bernolet (VDAB), Davy Maes (VOKA) en Nassim Daci (Konvert) je tips om te solliciteren aan de andere kant van de grens.

#2 – Ik spreek geen Nederlands!

Kun je met moeite een drankje bestellen in België? Geen paniek! Davy Maes (VOKA) en Romain Maurer (Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai) leggen uit waarom taal geen belemmering is bij het vinden van een job. Laat u op sleeptouw nemen!

#3 – Niet gekwalificeerd, toch niet gediskwalificeerd!

Twijfel je aan je kwalificaties? Laure van der Mensbrugghe (CEFRET), Davy Maes (VOKA), Denis Verstraete (Flocart) en Charlotte Roussel (Roussel) kunnen je verzekeren: er zijn altijd manieren om een job te vinden in België!

#4 – Mobiliteit

In deze video helpen we je om de grens over te steken. Trein, bus, carpoolen… Séverine Flahault (Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai) en Barka (Maison de l’emploi Lys-Tourcoing) geven je de sleutels voor mobiliteitsoplossingen die aangepast zijn aan je behoeften.

#5 – Een kwestie van cultuur

Ken je het verschil tussen een Belg en een Fransman? Nee, we zijn hier niet om je een mop te vertellen… Het cultuurverschil tussen beide landen vormt geen belemmering om over de grens te werken. Dat bewijzen Ludovic Lannoo (Forem), Charlotte Roussel (Roussel), Davy Maes (VOKA) en Jean José Rock (Flocart).

#6 – Integreren in een bedrijfsteam

Is integreren in een bedrijf over de grens ingewikkeld? Frank Deneckere (Sanitair Lieven Deneckere), Ludovic Lannoo (Forem), Anouk Devriendt (PepsiCo), Denis Verstraete, Frédéric Taille en Jean José Rock (Flocart) stellen je gerust…

#7 – Papierwerk en regels

Sociale zekerheid, belastingen, arbeidsrecht… lijken alle regels en procedures je onduidelijk? Céline Ortega (Pôle Emploi) en Jan (Konvert) helpen je het bos door de bomen zien. Zij stellen de beschikbare hulpmiddelen voor.

 

 

 

 

 

 

SLOTEVENEMENT 23/11/21

Op dinsdag 23 november 2021 sloten de partners de zes projectjaren af met een online evenement, dat door 69 deelnemers en tal van sprekers werd bijgewoond.

Op het programma:

 • Voorstelling van de grensoverschrijdende acties en de concrete resultaten daarvan
 • Getuigenissen en voorstelling van werkmiddelen
 • Vooruitzichten

 

De aangekondigde doelstellingen van dit vlotte, partnergerichte, grensoverschrijdende en dynamische evenement werden gehaald: een klein uur lang passeerden de grote acties en werkmiddelen van het project voor verschillende doelgroepen de revue: werkzoekenden, laatstejaarsstudenten, werkgevers en partners op het vlak van arbeid en beroepsintegratie. Dat alles werd geïllustreerd met live getuigenissen, videofilms, een uiteenzetting over de resultaten en een demonstratie van werkmiddelen.

Het evenement werd opgezet en gesteund door: de drie publieke tewerkstellingsdiensten VDAB, Le Forem, Pôle emploi Hauts-de-France, samen met de werkgeversorganisaties: VOKA en UNIZO (Vlaanderen), SNI (Wallonië), vakbondsorganisaties: IVR Interregionale Vakbondsraad Henegouwen, Nord-Pas de Calais, West-Vlaanderen en publieke actoren op het vlak van economische en territoriale ontwikkeling, de sector van onderwijs en opleidingen, dat alles onder leiding van Bart Coopman. Het evenement was ook de gelegenheid om de schijnwerper te richten op de meerwaarde van de acties en om te getuigen van de medewerking aan deze acties, maar ook om aangaande het grensoverschrijdende thema een boodschap voor de toekomst te delen.

Als het project op 31 december van dit jaar ten einde is, blijft de portaalsite, dat in het kader van het project ontwikkeld werd, nog enkele jaren actief .Deze wordt dus ook nog regelmatig aangevuld en geüpdatet door alle partners, elk naargelang van zijn deskundigheid.

Met andere woorden en om het te zeggen met de woorden van de moderator van het evenement: het mag dan al het einde van het einde project zijn, toch is het nog niet helemaal afgelopen … Die zin vat de ingesteldheid van alle partners goed samen, want grensoverschrijdend werken drijft en motiveert hen meer dan ooit.

Wilt u toegang tot de replay? Neem contact met ons op via contact@emploi-sans-frontieres.eu om de link en het wachtwoord te ontvangen.

NIEUWE DATA !

Online informatiesessies

 GRENSOVERSCHRIJDEND WERKEN FRANKRIJK/BELGIË

NIEUWE DATA !

Was je niet aanwezig op één van de online sessies dat binnen het project Grenzeloos Tewerkstellen georganiseerd werd? Goed nieuws: er zijn nieuwe data gepland!

 • GRENSOVERSCRIJDENDE TEWERKSTELLING: STAPPENPLAN: onder leiding van het grensoverschrijdende team van Pôle emploi – VDAB – Le Forem biedt deze online workshop basisinformatie over mobiliteit, grenspendel, waarom grensoverschrijdende tewerkstelling, de arbeidsmarkt, het dienstenaanbod van Pôle emploi, Le Forem en VDAB, grensoverschrijdende evenementen, enz. Het is beschikbaar voor de volgende gebieden: LILLE-KORTRIJK-TOURNAI & LITTORAL/FLANDRE INTERIEUR alsmede HAINAUT centrum/zuiden – VALENCIENNOIS – SAMBRE AVESNOIS.
 • STATUUT van de GRENSWERKER: STAPPENPLAN: onder leiding van het CSIR worden in deze on-line workshop de thema’s belasting, salaris, arbeidsrecht, sociale zekerheid, enz. behandeld.

 

Ben je geïnteresseerd in een of meer van deze sessies en wil je eraan deelnemen? Neem contact met ons op via contact@emploi-sans-frontieres.eu, wij beantwoorden graag uw vragen en wij sturen je de inschrijvingslink voor de datum van uw keuze, tussen nu en december.

 

Programma van de online infosessies FRANKRIJK/BELGIE

Programma van de online infosessies FRANKRIJK/BELGIE

Eerste semester 2021

In het kader van het project Grenzeloos Tewerkstellen worden rond grensoverschrijdend werken in Frankrijk/België tal van acties georganiseerd (informatieworkshop, coachings, jobdatings, online beurs, enz.) om grensoverschrijdende mobiliteit in de hand te werken.

Dit semester organiseren we infosessies Frankrijk/België waar grensoverschrijdende teams VDAB, Le Forem en Pôle emploi en/of de Interregionale Vakbondsraad (IVR) informatie verstrekken en de vragen van consulenten/bemiddelaars of werkzoekenden beantwoorden.

Op het programma dit semester:

 • Infosessies Grensoverschrijdende tewerkstelling: plan van aanpak aangepast voor elk grondgebied. Tijdens deze sessies, wordt eerstelijnsinformatie verstrekt over mobiliteit, grensoverschrijdende stromen, het waarom van grensoverschrijdend werken, de arbeidsmarkt, het dienstenaanbod van Pôle emploi, Le Forem en VDAB, de grensoverschrijdende evenementen, enz. 
 • GRONDGEBIED RIJSEL-KORTRIJK-DOORNIK
 • GRONDGEBIED HENEGOUWEN-centrum/-zuid – Le Valenciennois – Sambre Avesnois.
 • GRONDGEBIED KUSTSTREEK/BINNEN-VLAANDEREN

 

 • Op 30 maart 2021 organiseert VDAB in het kader van het Interregproject Grenzeloos tewerkstellen een webinar voor de VDAB-medewerkers (bemiddelaars en accountmanagers). De infosessie gaat over de gehanteerde principes bij het grensoverschrijdend bemiddelen en welke rol VDAB, Pôle Emploi en FOREM hierin opnemen. Daarnaast wordt een korte schets gegeven van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in West-Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Henegouwen. De CSIR zal hierop aansluitend het statuut van de grensarbeider toelichten. Voor meer info en inschrijving kan contact opgenomen worden met jill.delombaerde@vdab.be.Deze online-infosessie gaat door in het Nederlands. 

 

 • Van maart tot juni: webinar en e-infosessie STATUUT VAN GRENSWERKNEMER: PLAN VAN AANPAK. Tijdens deze door de IVR geleide sessies komen thema’s als fiscaliteit, arbeidsrecht, sociale zekerheid, enz. aan bod.

 

Hebt u interesse voor een of meer van deze sessies en wil u graag deelnemen? Contacteer ons via contact@emploi-sans-frontieres.eu en wij zullen met plezier antwoorden.

 

 

 

Webinar Grensoverschrijdende tewerkstelling – grondgebied Henegouwen

De webinar in cijfers

 Grensoverschrijdende tewerkstelling:

gebruiksaanwijzing 

grondgebied Henegouwen

door Pôle emploi en Le Forem

Deze eerste virtuele editie werd georganiseerd voor de actoren van de Franse en Belgische publieke tewerkstellingsdiensten en instellingen voor beroepsinschakeling en kende een grote belangstelling.

Op 14 december 2020 gingen zo’n 39 medewerkers van Le Forem en Pôle emploi maar ook van de Mission Locale Jeunes Valenciennois online om te luisteren naar de voorstelling van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, onder leiding van het grensoverschrijdende team van Le Forem en Pôle emploi Condé-sur-l’Escaut.

Deze webinar verstrekte een eerste informatielaag over uiteenlopende thema’s in verband met de grensoverschrijdende arbeidsmarkt: mobiliteit, grensarbeid, waarom aan de andere kant van de grens gaan werken, de arbeidsmarkt, het dienstenaanbod van Pôle emploi en Le Forem, enz.

Tijdens een uitwisselingsmoment konden de consulenten van beide gebiedsdelen vragen stellen.

78% van de 27 personen die de tevredenheidsvragenlijst hadden ingevuld, meldde dat ze (zeer) tevreden waren over de webinar; 96% vond de virtuele formule (zeer) geschikt voor het thema. Tal van deelnemers suggereerden andere aspecten die tijdens volgende sessies aangekaart en ontwikkeld kunnen worden; dit was zowel voor de organisatoren als voor de deelnemers een verrijkende presentatie.

Een volgende sessie is reeds gepland, nl. op 11/01/21, voor het grondgebied Henegouwen. En ook voor de grondgebieden Lille – Kortrijk – Tournai, de Kuststreek en Binnen-Vlaanderen zullen binnenkort worden gepland. Contacteer ons gerust als u hieraan wenst deel te nemen: contact@emploi-sans-frontieres.eu.

 

 

 

 

Webinar Statuut van grenswerknemer

Feedback in cijfers over de webinars

Statuut van grenswerknemer: gebruiksaanwijzing

door de Interregionale Vakbondsraad

De drie edities van de webinar Statuut van grenswerknemer: gebruiksaanwijzing (6/10, 18/11 en 25/11) waren een onverdeeld succes! Ze werden georganiseerd voor de Belgische en Franse spelers van de Publieke tewerkstellingsdiensten en de instanties voor professionele integratie.

De Interregionale Vakbondsraad informeerde een uur lang, 44 personen over het statuut van grenswerknemer: arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, enz. en beantwoordde ook de vele vragen van de deelnemers. Meer dan de helft van hen vulde overigens de evaluatievragenlijst in en gaf aan, (zeer) tevreden te zijn: concrete, volledige en precieze informatie, zeer interessant en gestructureerd vergelijkend overzicht.

In januari staan nog meer sessies op het programma, zowel voor de consulenten als voor de werkzoekenden. Contacteer ons als u wenst deel te nemen: contact@emploi-sans-frontieres.eu.

 

 

Webinar: Statuut van grenswerknemer: plan van aanpak

Webinar

Statuut van grenswerknemer:

plan van aanpak

door de Interregionale Vakbondsraad

Nu het meer dan ooit noodzakelijk is dat informatie ingewonnen kan worden over grensoverschrijdende werkgelegenheid, worden de acties van het project aangepast en virtueel gemaakt.

En dus werd op 6 oktober van dit jaar een eerste webinar georganiseerd – Statuut van grenswerknemer: plan van aanpak – voor de actoren van de Franse en Belgische publieke tewerkstellingsdiensten en organismen voor professionele integratie.

Een uur lang informeerde de Interregionale Vakbondsraad de deelnemers over het statuut van grenswerknemer: arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, enz.

Over het statuut van grenswerknemers zijn nog meer webinars gepland, voor adviseurs van de publieke diensten voor tewerkstelling, maar ook voor werkzoekenden.

Behalve over dit thema werden ook informatiesessies gehouden over “Werken in België/Frankrijk: plan van aanpak”, met op het programma: Werken in België/Frankrijk: situatie van de arbeidsmarkten, de publieke tewerkstellingsdiensten: jobaanbiedingen, opleiding, persoonlijke ruimte op de websites van de PTD, enz. Deze virtuele acties worden op het getouw gezet door de VDAB, Le Forem en Pôle emploi en zijn bedoeld voor de adviseurs én voor werkzoekenden aan de andere kant van de grens.

Contacteer ons voor meer informatie en/of om u in te schrijven: contact@emploi-sans-frontieres.eu.

 

Grensoverschrijdende virtuele jobbeurs – oktober 2020

Grensoverschrijdende virtuele jobbeurs:

de huidige aanbiedingen in West-Vlaanderen

Een eerste virtuele ervaring,

met 3 presentatiesessies voor 3 grondgebieden,

13 interimkantoren en 27 deelnemers.

Op 16 en 19 oktober van dit jaar organiseerde de VDAB samen met TRAVI een virtuele voorstelling van de jobaanbiedingen in West-Vlaanderen, bestemd voor Waalse en Franse bemiddelaars die door Le Forem en Pôle emploi waren gemobiliseerd.

Tijdens de drie sessies (grondgebieden Littoral, Flandre intérieure en regio LKT) namen vertegenwoordigers van interimkantoren het woord om in een kwartier tijd hun rekruteringsbehoeften uiteen te zetten.

Na elke presentatie konden de adviseurs van gedachten wisselen met de rekruteerders, met name over de opleidingsmogelijkheden, de verloning en de kennis van het Nederlands.

Verder konden de rekruteerders de aandacht vestigen op de dringendste behoeften, maar ook op de profielen die ze zochten. Ze konden ook uitleggen hoe gesolliciteerd moet worden (verschillend naar gelang van het kantoor), en enkele tips geven die aan de kandidaten doorgespeeld moeten worden (belang van de houding, soft skills, hoe een cv opstellen, enz.).

Tot slot werden ook twee tools voorgesteld:

 • Testyourselfie: een ludieke tool waarmee gesensibiliseerd kan worden voor soft skills/attitudes om werk te vinden en te houden. Tool ontwikkeld door vier Europese opleidingsfondsen in het kader van het Erasmus+-project App-titude: Travi in België, STOOF in Nederland, FSI in Luxemburg en FAF.TT in Frankrijk. Met de hulp van de KU Leuven. Graag meer informatie: klik hier.
 • FACT: doeltreffende communicatie is een kernelement voor elke onderneming. De belangrijkste hindernis voor niet-Nederlandstaligen/niet-Franstaligen is het vakjargon van het werkterrein. Daarom ontwikkelden de partners van het project AB Réfugiés Emploi FACT, een digitaal woordenboek in de vorm van een app voor smartphone. Een combinatie van beeldmateriaal, gesproken en geschreven taal helpt werknemers om de typische woordenschat van hun bedrijfssector beter te begrijpen. Deze app voor smartphone vertaalt Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Dari en Pasjtoe en kan ook gebruikt worden om te oefenen. Graag meer informatie: klik hier.

 

 

 

 

 

De EGTS Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai

Stand van zaken i.v.m. de COVID-regels

die in België en Frankrijk van kracht zijn

De EGTS Eurometropool is partner van het project Grenzeloos Tewerkstellen. Haar agentschap “dat banden smeedt en bruggen bouwt ” brengt zijn expertise in als een belangrijke speler op de grensoverschrijdende scène, met name door de burgers te informeren over tal van onderwerpen.

Surf in dat verband naar de website, voor een volledige stand van zaken over de COVID-regels die aan weerszijden van de grens gelden (bijgewerkt bij elke wijziging), maar ook voor uitvoerige informatie over de grensoverschrijdende activiteit: klik hier.

De EGTS Eurometropool, wat is dat precies?

Deze Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) verenigt 14 Franse en Belgische overheidspartners (2 staten, 3 regio’s, 3 departementen en provincies, 5 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) en omvat 157 Franse en Belgische gemeenten. Zo is deze organisatie een rijke bron van vaardigheden om op het terrein actie te ondernemen.

Wat doet de EGTS?

De Eurometropool schakelt alle Franse en Belgische stuwende krachten van het grondgebied in – volksvertegenwoordigers, instellingen, overheidsdiensten en burgermaatschappij (bedrijfsleiders, verenigingen, vakbonden, studenten, kunstenaars, …) – om op het terrein actie te ondernemen en zo snel mogelijk dat te verwezenlijken wat nuttig is voor alle burgers van het Frans-Belgische grondgebied.

Hoe worden deze acties gerealiseerd?

De Eurometropool steunt op zijn kantoor in Kortrijk (Vlaanderen), waar acht personen nog vóór de start van een actie de spelers dichter bij elkaar brengen. Zij begeleiden hen zodat de partners samen de geplande acties kunnen verwezenlijken, via groepen die mee bestuurd worden door verkozenen en vertegenwoordigers van de burgermaatschappij.

Graag meer informatie? klik hier