Begeleiding van Franse en Belgische kandidaten

Grensoverschrijdende begeleiding van Franse en Belgische kandidaten

Wat is de doelstelling van deze actie? Wat houdt het in?

Met de grensoverschrijdende begeleiding worden werkzoekenden die openstaan voor grensoverschrijdende mobiliteit, maar methodologische ondersteuning nodig hebben bij hun zoektocht naar werk, weer aan werk geholpen. Werkzoekenden die bij Pôle emploi, Le Forem of VDAB ingeschreven zijn, worden in één groep samen genomen.

 Wie kan deelnemen?

Elke werkzoekende die aan zijn consulent heeft meegedeeld dat hij bereid is om over de grens te gaan werken, een welomschreven professioneel doel voor ogen heeft en onmiddellijk beschikbaar is.

Hoelang loopt deze actie?

De actie loopt over een periode van drie maanden en er zijn één of twee workshops per week. Na de workshops worden de kandidaten verder persoonlijk begeleid.

Waar vindt de actie plaats?

De actie vindt afwisselend plaats op Belgisch en Frans grondgebied, volgens een planning die bij het begin van de actie aan de kandidaten wordt meegedeeld.

Waar vindt de actie plaats?

De actie vindt afwisselend plaats op Belgisch en Frans grondgebied, volgens een planning die bij het begin van de actie aan de kandidaten wordt meegedeeld.

Wie leidt en coà¶rdineert de actie?

De diensten worden verstrekt door consulenten van de Belgische en Franse publieke diensten voor tewerkstelling die ervaring hebben in grensoverschrijdende tewerkstelling (VDAB, Le Forem, Pôle emploi).

Wat zijn mijn plichten?

De deelnemers verbinden zich ertoe om aanwezig te zijn op de workshops, actief stappen te ondernemen om, bij voorkeur op het grondgebied van het buurland, werk te zoeken en om aan de consulent-expert elke wijziging in hun situatie (weer aan het werk, enz.) mee te delen.

Welke verbintenissen gaan de grensoverschrijdende consulenten aan?

De consulenten met ervaring in grensoverschrijdende tewerkstelling verbinden zich ertoe om u advies, informatie en de follow-up op maat te geven die u nodig hebt om weer in het beroepsleven te stappen; u beschikt over hun persoonsgegevens (e-mailadres), mocht u hen willen contacteren tussen de afspraken in.