Grenzeloos tewerkstellen – 01.12.17

Tijdens het event op vrijdag 1 december werd het project Grenzeloos tewerkstellen voorgesteld; tegelijkertijd werden ook de voorbije acties en events in de kijker geplaatst. Maar er was nog meer. Terugblik op een verrijkende ochtend.

De grensoverschrijdende actoren – leden van overheidsinstellingen of privéorganisaties, ondernemers, vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties, vertegenwoordigers van de 3 grondgebieden en de onderwijs- en opleidingssector – ontmoetten elkaar in Hotel Mercure in Lesquin, op de grens tussen Belgià« en Frankrijk. Ze kwamen samen met één enkel doel voor ogen: het project zichtbaarheid geven en het beter leren kennen om er in de eigen instelling het aanspreekpunt van te worden. Daarom woonden de deelnemers verschillende rondetafelgesprekken bij, zodat ze zich bewust werden van het reeds verrichte werk, voor particulieren en ondernemingen, maar ook om het grote publiek te informeren.

De happening in een notendop – drie fasen

Eerste gedachtewisseling: Fransen en Belgen over de grens heen sensibiliseren en begeleiden naar de arbeidsmarkt

Na een uiteenzetting over het grensoverschrijdende thema door Gaétane Bernard (verantwoordelijke Dienst Partnership, territorialisering en externe relaties, Pôle emploi), verwelkomde Céline Ortega, projectleider van het project GT voor Pôle emploi, de consulenten van de grensoverschrijdende teams en stelde ze de acties en events voor die bedoeld zijn voor werkzoekenden – de doelgroep van het project. Zij konden zo getuigen over de begeleidingsactie voor Franse en Belgische kandidaten.

Deze begeleiding loopt over twaalf workshops verspreid over drie maanden en is gericht op een groep van Franse en Belgische kandidaten die nood hebben aan ondersteuning bij hun zoektocht naar werk. De consulenten konden hun indrukken weergeven, hun werkwijze uitleggen en getuigen van de onschatbare meerwaarde die deelname aan dit soort acties oplevert, zowel voor henzelf als voor de werkzoekenden. Vooraleer de resultaten van deze actie werden meegedeeld, kreeg het publiek een videoreportage te zien met getuigenissen van kandidaten.

Vervolgens gaf Céline Ortega het woord aan Bram Ramaut (Eurospeak), lesgever Nederlands tijdens deze begeleidingen. Bram Ramaut gaf uitleg over de inhoud van de veertig lesuren en beklemtoonde hoezeer de deelnemers aan de sessie vorderingen hadden gemaakt en zelfstandiger waren geworden.

Tot slot getuigden de vertegenwoordigers van de Interregionale Vakbondsraad Nord-Pas de Calais/Hainaut-West-Vlaanderen/South East England, Nadine Vanhove en Christophe Declercq, van hun medewerking o.a. aan een van de workshops waar de kandidaten inlichtingen krijgen over fiscaliteit, sociale zekerheid, arbeidsrecht, enz.

Tweede gedachtewisseling: aan weerszijden van de Frans-Belgische grens rekruteren

Inge Peeraer, projectverantwoordelijke Grenzeloos Tewerkstellen voor de VDAB, gaf een uiteenzetting over de acties en events voor de tweede doelgroep van het project: de ondernemingen. Daarvoor liet ze zich bijstaan door Olivier Duchateau van het Maison de l’Emploi Lys-Tourcoing, Jeremy Braem van nv Koraton, Brigitte Vandeleene en Dieter Coussée, vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties UNIZO West-Vlaanderen en VOKA West-Vlaanderen en tot slot Celine Saelens van Forum Jobs.

De heren Duchateau en Braem legden uit hoe zij bij de #SkillsEurometropolisTour betrokken waren, en spraken over hun indrukken over dit bezoek aan drie ondernemingen in Vlaanderen, Walloniૠen Frankrijk. “Een verrijkende ervaring en een positieve actie die voor herhaling vatbaar is”, zo stelde de heer Braem het voor; zijn onderneming mocht een groep van twintig kandidaten verwelkomen voor een bezoek en twee werden de volgende dag al aangeworven!

Ook de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties lichtten hun sensibiliserings- en informatieacties voor Vlaamse ondernemingen toe: afterworks, seminaries, hun ondersteuning voor de acties van het project, enz.

Tot slot maakte mevrouw Saelens de aanwezigen deelgenoot van haar ervaringen met de sectorale jobdatings die in het kader van de begeleidingsactie werden georganiseerd. Ze beklemtoonde hoezeer het een meerwaarde is om kandidaten te kunnen ontvangen van wie het vooraf bestudeerde profiel voldoet aan de verwachtingen van de rekruteerders en inspeelt op de vacatures.

Laatste gedachtewisseling: tools om tot actie over te gaan

Tijdens dit laatste rondetafelgesprek stelde Julie Vercauteren de portaalsite van het project voor: www.grenzeloos-tewerkstellen.eu. Deze site, die nog maar pas online staat, bevat informatie voor alle doelgroepen van het project: werkzoekenden, werknemers, laatstejaarsstudenten, ondernemingen en instellingen. De portaalsite, de vrucht van de samenwerking tussen de partners, is opgevat in de vorm van vraag en antwoord en verstrekt algemene informatie, maar verwijst ook via links door naar specifieke contactpersonen, websites of organisaties. Verder bevat hij ook andere praktische hulpmiddelen, zoals de mobiliteitsgids van het Maison de l’Emploi van Le Valenciennois, voorgesteld door Lucinda Gaillet, of informatie over hoe je Nederlands kan leren, zoals Chad Langford van de universiteit Lille 3 uitlegde.

Tijdens deze presentatie werd het accent gelegd op het samenwerkingsaspect van de portaalsite, aangezien iedereen die over een grensoverschrijdend evenement wil communiceren, dat hier kan doen. Het enige wat je moet doen, is de informatie naar de coà¶rdinatie sturen, die ze dan op de agenda zet. Vervolgens kan iedereen ze via zijn sociale netwerken en rondom zich verspreiden.

Op de homepagina van deze portaalsite staan de voorbije acties en events wat toekomstige partners ideeà«n kan geven om ook, samen, grensoverschrijdende acties op het getouw te zetten (link naar contact).

Afsluiting

Op het einde van deze informatierijke ochtend kon het publiek vragen stellen, waarna alle partners zich voorstelden. Het slotwoord bij dit event “Werk maken van Grenzeloos tewerkstellen” kwam van Robert De Clercq, Provinciaal directeur VDAB West-Vlaanderen, en Muriel Meurisse, Regionaal directeur Le Forem – Wallonie picarde: zij beklemtoonden hoe verrijkend deze gedachtewisselingen waren, hoezeer de actoren/partners elkaar aanvullen en hoe belangrijk het is om samen te werken aan dit grensoverschrijdende thema.

De 66 deelnemers zetten de gesprekken en ontmoetingen voort tijdens de afsluitende drink en bespraken ook hoe ze aan een volgende grensoverschrijdende actie van het project Grenzeloos Tewerkstellen zouden kunnen meewerken.

Videoreportage van Notélé (De regionale televisie van Picardisch
Wallonià«): klik hier (9’19)