Seminaries Pôle emploi – Le Forem – VDAB

Pôle emploi/Forem/VDAB:

“ons verrijken dankzij onze verschillen”

Een werkbezoek aan de publieke tewerkstellingsdienst van de buren? Er is niets beter om elkaar beter te leren kennen en vervolgens beter samen te werken!

Het project Grenzeloos tewerkstellen, een partnerschap tussen, onder andere, de publieke tewerkstellingsdiensten, heeft al 4 ontmoetingen tussen hun respectievelijke personeelsleden mogelijk gemaakt.

Julie Vercauteren, projectleider voor Le Forem: “De samenwerking tussen de arbeidsbemiddelingsdiensten vergemakkelijkt de grensoverschrijdende arbeid. Sommige teams werken al samen aan diverse acties, maar het onderwerp verdient het om uitgebreid te worden. Deze seminaries hebben tot doel goede praktijken uit te wisselen”. Met welke thema’s? Presentatie van de opdrachten, van het dienstenaanbod en de tools (inclusief de digitale), indien mogelijk gecombineerd met een bezoek aan de infrastructuur van de locatie waar de ontmoeting plaatsvindt.

Het laatste seminarie vond plaats in maart 2019 in het Centre de compétence Forem Hainaut Logistique, in de zone van Garocentre te Houdeng.

Op het programma: het in kaart brengen van de diensten voor de burgers en bedrijven, de interregionale, internationale en grensoverschrijdende mobiliteit, maar ook de belangrijke cijfers omtrent de vraag naar werk in Wallonië en de opdrachten en de waarden van Le Forem. Hierna volgde een rondleiding, waarbij ingezoomd werd op de beroepen rondom transport en logistiek en op de opleidingen hiervoor, de realiteit van de eisen van de bedrijven uit de sector… 

De vele uitwisselingen tussen het vijftiental deelnemende managers en adviseurs hebben geleid tot:

  • Het delen van meer gedetailleerde elementen over de begeleiding van werkzoekenden door een gemengd team van adviseurs van Le Forem uit Mons en Pôle emploi uit Maubeuge gare.
  • De planning van een ontmoeting tussen Forem en Pôle emploi uit HIRSON, met het oog op de ontwikkeling van grensoverschrijdende acties in deze regio.

 Maart 2019 – Foto’s van het seminarie te Houdeng – Wallonie

In april 2018 vond een ander seminarie plaats in Kortrijk gewijd aan leer-werktrajecten “Van grensoverschrijdende stages naar grensoverschrijdende banen is maar een stap…”, waar een vijftigtal personen aan deelnam: medewerkers van de drie publieke tewerkstellingsdiensten, de Vlaamse werkgeversorganisaties Voka en Unizo, het Agentschap van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, enkele bedrijven, universiteiten en hogescholen. Zij kregen de mogelijkheid hun grensoverschrijdende praktijken te delen, het belang van de stages en bestaande voorzieningen begrijpen. 

April 2018 – Foto’s van het seminarie te Kortrijk – Vlaanderen

In mei 2018 was het de beurt aan Pôle emploi om Le Forem te ontvangen en meer in het bijzonder de vertegenwoordigers van de Services aux entreprises du Hainaut die naar het Pôle emploi agentschap van Wattrelos gingen. Daar woonden zij de presentatie bij van het “ondernemers” dienstenaanbod van Pôle emploi met een praktische demonstratie van de digitale tools die gebruikt worden om de bedrijven te begeleiden en de mogelijkheid om rechtstreeks van gedachten te wisselen met een Ondernemers adviseur. Dankzij deze ontmoeting konden de digitale realiteit in de twee gebiedsdelen worden vergeleken en verduidelijkt. Het was ook de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de werkingsmodus en de procedures die in het kader van de betrekkingen met de ondernemingen werden ingevoerd.

Mei 2018 – Foto’s van het seminarie te Wattrelos – Frankrijk

Eerder, in november 2017, had Pôle emploi in het Centre de Compétence Environnement du Forem te Mons zijn dienstenaanbod gepresenteerd aan een veertigtal managers en adviseurs van Le Forem. Er werd ook aandacht besteed aan de arbeidsmarkt in Frankrijk en ingezoomd op het grensoverschrijdende aspect en hun internationale dienstenaanbod.

November 2017 – Foto’s van het seminarie te Mons – Wallonië

Hoewel de opdrachten sterk op elkaar lijken, verschilt het dienstenaanbod van de publieke arbeidsdiensten toch enigszins op het niveau van hun organisatie en hun levering aan het publiek.

Deze seminaries helpen de reeds bestaande banden en samenwerkingen daadwerkelijk te versterken, zowel met het doel hun eigen diensten te verbeteren, als de grensoverschrijdende acties uit te breiden die gericht zijn op het vergemakkelijken van de integratie aan de andere zijde van de grens.

Meer informatie over de drie Openbare Arbeidsbureaus: