De EGTS Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai

Stand van zaken i.v.m. de COVID-regels

die in België en Frankrijk van kracht zijn

De EGTS Eurometropool is partner van het project Grenzeloos Tewerkstellen. Haar agentschap “dat banden smeedt en bruggen bouwt ” brengt zijn expertise in als een belangrijke speler op de grensoverschrijdende scène, met name door de burgers te informeren over tal van onderwerpen.

Surf in dat verband naar de website, voor een volledige stand van zaken over de COVID-regels die aan weerszijden van de grens gelden (bijgewerkt bij elke wijziging), maar ook voor uitvoerige informatie over de grensoverschrijdende activiteit: klik hier.

De EGTS Eurometropool, wat is dat precies?

Deze Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) verenigt 14 Franse en Belgische overheidspartners (2 staten, 3 regio’s, 3 departementen en provincies, 5 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) en omvat 157 Franse en Belgische gemeenten. Zo is deze organisatie een rijke bron van vaardigheden om op het terrein actie te ondernemen.

Wat doet de EGTS?

De Eurometropool schakelt alle Franse en Belgische stuwende krachten van het grondgebied in – volksvertegenwoordigers, instellingen, overheidsdiensten en burgermaatschappij (bedrijfsleiders, verenigingen, vakbonden, studenten, kunstenaars, …) – om op het terrein actie te ondernemen en zo snel mogelijk dat te verwezenlijken wat nuttig is voor alle burgers van het Frans-Belgische grondgebied.

Hoe worden deze acties gerealiseerd?

De Eurometropool steunt op zijn kantoor in Kortrijk (Vlaanderen), waar acht personen nog vóór de start van een actie de spelers dichter bij elkaar brengen. Zij begeleiden hen zodat de partners samen de geplande acties kunnen verwezenlijken, via groepen die mee bestuurd worden door verkozenen en vertegenwoordigers van de burgermaatschappij.

Graag meer informatie? klik hier