Webinar Grensoverschrijdende tewerkstelling – grondgebied Henegouwen

De webinar in cijfers

 Grensoverschrijdende tewerkstelling:

gebruiksaanwijzing 

grondgebied Henegouwen

door Pôle emploi en Le Forem

Deze eerste virtuele editie werd georganiseerd voor de actoren van de Franse en Belgische publieke tewerkstellingsdiensten en instellingen voor beroepsinschakeling en kende een grote belangstelling.

Op 14 december 2020 gingen zo’n 39 medewerkers van Le Forem en Pôle emploi maar ook van de Mission Locale Jeunes Valenciennois online om te luisteren naar de voorstelling van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, onder leiding van het grensoverschrijdende team van Le Forem en Pôle emploi Condé-sur-l’Escaut.

Deze webinar verstrekte een eerste informatielaag over uiteenlopende thema’s in verband met de grensoverschrijdende arbeidsmarkt: mobiliteit, grensarbeid, waarom aan de andere kant van de grens gaan werken, de arbeidsmarkt, het dienstenaanbod van Pôle emploi en Le Forem, enz.

Tijdens een uitwisselingsmoment konden de consulenten van beide gebiedsdelen vragen stellen.

78% van de 27 personen die de tevredenheidsvragenlijst hadden ingevuld, meldde dat ze (zeer) tevreden waren over de webinar; 96% vond de virtuele formule (zeer) geschikt voor het thema. Tal van deelnemers suggereerden andere aspecten die tijdens volgende sessies aangekaart en ontwikkeld kunnen worden; dit was zowel voor de organisatoren als voor de deelnemers een verrijkende presentatie.

Een volgende sessie is reeds gepland, nl. op 11/01/21, voor het grondgebied Henegouwen. En ook voor de grondgebieden Lille – Kortrijk – Tournai, de Kuststreek en Binnen-Vlaanderen zullen binnenkort worden gepland. Contacteer ons gerust als u hieraan wenst deel te nemen: contact@emploi-sans-frontieres.eu.