Act’Emploi

De sector van Diensten aan de persoon wordt tegenwoordig geconfronteerd met een grote uitdaging,die van de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Dit vereist onder meer de ontwikkeling vanprofessionaliteit en een beterekennis van het bestaande opleidingsaanbod in de sector in Frankrijk en België. Daarom wil dit project twee belangrijke,zich snel ontwikkelende sectoren combineren,de Diensten aan de persoon en de nieuwe technologieën: twee gebieden die voortdurend veranderen en het hart vormen van de groei in de komendejaren.We gaan uit van de veronderstelling dat de informatica en communicatietechnologie (ICT) de sector SAP zal professionaliseren, deelnemen aan de socialeintegratie van kwetsbare mensen en de kwaliteit van de dienstverlening door medewerkers zal verbeteren:het is de uitdading van professionalisering en een betere beroepsopleiding voor werkzoekenden,voor onderwijzers en werkgevers in de sector. Door het opleiden van werkzoekenden naar nieuwe technologieën,professionaliseert men enerzijds de dienstensector naar de persoon, maar vermindert ook dedigitale kloof in de bevolking (zorgverleners en personen)

Geplande acties:

  • De ontwikkeling van een innoverende grensoverschrijdende opleiding om een publiek te kwalificeren door het implementeren van een dubbele certificering (F+B),het leren van talen Frans/Nederlands dus het bevorderen van grensoverschrijdende mobiliteit en het verwerven van vaardigheden voor eenpubliek dat moeilijk toegang vind na de arbeidsmarkt om aan de behoeften van de bedrijven van de sector te voldoen
  • Het opzetten van gemeenschappelijke opleidingsmiddelen die een dubbele certificatie mogelijk maken, die bij Franse en Belgische werkgevers geldig is
  • De verbetering van de aanwerving door het netwerk van de grensoverschrijdende werkgevers en het delen van job offertes in het gehele gebied van ons betrokken project
  • De grensoverschrijdende samenwerking als een essentiële hefboom voor een betere zichtbaarheid van een beroep ten opzichte van een grensoverschrijdend gebied via een netwerk van partners

 

Als resultaten, voorziet het project dubbelecertificering, grensoverschrijdende mobiliteit van de doelgroep en de duurzameintegratie inde grensoverschrijdende arbeidsmarkt,decreatie van digitale hulpmiddelen in verband met de beroep en een serviceplatform met grensoverschrijdend beroeping die zullen worden gekapitaliseerd en verspreid onder alle betrokkenen en partners die geïnteresseerd zijn in de sector vande dienstverlening.

Webportaal: klik hier