AGENCE D’URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT

www.aud-stomer.fr

Het AUD is een engineering-tool voor de inrichting en ontwikkeling van het grondgebied. Zijn interventieperimeter strekt zich uit over Le Pays de St-Omer en Binnen-Vlaanderen, dat wil zeggen: 176 gemeenten, 273.317 inwoners, 1.758,3 km².

Het AUD buigt zich al vele jaren over de engineering voor Europese/grensoverschrijdende projecten en partnerships. Zo was het AUD meer bepaald betrokken bij: MUREN EN TUINEN, CBOOPSD, Eco²Mobility (Interreg IVA 2-Zeeën).

In het kader van de programmeringsperiode 2014-2020 is het AUD partner van de projecten Go-Trade (herdynamisering van de traditionele markten – Interreg Va FMA), Cool towns (aanpak van de warmte-eilanden in een stedelijke omgeving – Interreg Va 2-Zeeën) en Transmobil (Interreg Va France-Wallonie-Vlaanderen) voor een betere mobiliteit in een plattelandsomgeving. Voor dit laatste project komt het AUD regelmatig tussenbeide samen met de Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI), om een netwerk van grensoverschrijdende hubs (multifunctionele oorden met mobiliteitsservice, sociale en commerciële diensten) tot stand te brengen.

Verder leidt het AUD een grensoverschrijdende strategie die in 2015 werd gelanceerd om de samenwerking tussen Le Pays de St-Omer, Binnen-Vlaanderen en West-Vlaanderen te versterken.

Het voorstel om mee te werken aan het project “Grenzeloos Tewerkstellen” sluit hierb Deze strategie voor grensoverschrijdende samenwerking bestaat uit drie luiken:

  • Toerisme-cultuur-sport
  • Water-milieu
  • Economie-tewerkstellingij aan.

Dankzij het luik economie-tewerkstelling konden de voorbije jaren verschillende initiatieven ter bevordering van grensoverschrijdende tewerkstelling worden gelanceerd; zo staat sinds 2016 de beurs voor grensoverschrijdende tewerkstelling die jaarlijks in Le Pays de St-Omer wordt georganiseerd, ook open voor de Belgische partners.

Recent nog werd vanuit Le Pays de St-Omer, Binnen-Vlaanderen, een bus voor grensoverschrijdende tewerkstelling naar West-Vlaanderen ingelegd.

De bedoeling zou zijn om deze initiatieven te valoriseren in werkmodule 3 “Dienstverlening aan werknemers/werkzoekenden en ondernemingen” van Grenzeloos Tewerkstellen, om zo een ruimer kader te creëren.

Het AUD en zijn partners CCFI, CAPSO, CCPL en de tewerkstellingsactoren van het grondgebied kunnen eveneens bijdragen tot de organisatie van de informatiesessies over grensoverschrijdende tewerkstelling tijdens de jobdatings of opleidingen.

Tot slot kan het AUD via zijn communicatiekanalen deelnemen aan de communicatie-initiatieven rond het project.