Maison de l’emploi Lys Tourcoing

www.emploi-lystourcoing.fr

In het kader van een kaderovereenkomst met de Métropole Européenne van Rijsel, organiseert la Maison de l’Emploi Lys Tourcoing sinds 2011 grensoverschrijdende acties onder het geheel van de Maisons de l’Emploi van de Rijselse metropool. Zo heeft ze actief deelgenomen aan de jobbeurs Eurometropool Lille Kortrijk Tournai door informatie te geven, werkzoekenden (jongeren en volwassenen) voor te bereiden en te mobiliseren alsook bedrijven uit haar regio warm te maken hieraan deel te nemen. Dit is ongetwijfeld een ervaring die kan dienen voor de toekomstige jobdatings die voorzien worden in de Eurometropool Lille Kortrijk Tournai. De ligging en actieradius (8 gemeenten op 12 grenzen aan Belgische gemeenten zoals Moeskroen en Menen) hebben geleid tot grensoverschrijdende acties. La Maison de l’Emploi Lys Tourcoing heeft bovendien in het kader van innovering (zoals het grensoverschrijdende leercontract) een netwerk ontwikkeld van partners die zich inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking op de drie territoria (Nord-Pas de Calais, Wallonià« en Vlaanderen), en dit zowel op het vlak van tewerkstelling, opleiding als economische ontwikkeling. We hebben eveneens een goede band opgebouwd met de drie publieke diensten voor tewerkstelling Le Forem, VDAB en Pôle emploi.