Welke belastingheffingssystemen zijn er voor een niet-ingezetene?

In beide landen houdt de werkgever belastingen af op het loon van de werknemers.

In België spreken we van “bedrijfsvoorheffing”.

In Frankrijk spreken we van “Retenue à la source” (bronheffing), niet te verwarren met “Prélèvement à la source” (voorheffing).

In België

Bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de verschuldigde belastingen. De werkgever trekt dit voorschot elke maand af van het belastbare loon van de werkgevers en stort dit door aan de staat. Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing hangt meer bepaald af van de hoogte van het loon en van de gezinssituatie. Nadien wordt die afgehouden bedrijfsvoorheffing in de belastingafrekening van de werknemers verrekend door de Belgische belastingadministratie, nadat ze hun belastingaangifte hebben ingediend. Deze verrekening wordt “aanslagbiljet” genoemd.

In Frankrijk

De “Retenue à la source”-techniek is vergelijkbaar met de Belgische bedrijfsvoorheffing: het gaat om een belastingheffing uitgevoerd door de werkgever op het loon van de werknemer.

De bronheffing ontlast de niet-ingezeten belastingplichtige voor een stuk van de inkomstenbelasting die hij verschuldigd is voor het loon dat als basis geldt voor deze heffing. Met andere woorden: dit “kwijtende karakter” houdt in dat, als een werknemer voor zijn loon een bronheffing moet betalen, hij verder geen bijkomende belastingen verschuldigd is.

Oorspronkelijk werd de bronheffing op 01/01/2020 afgelast, maar uiteindelijk wordt ze behouden zoals ze nu is.

Het looninkomen voor de jaren 2021 en 2022 zal nog steeds onderhevig zijn aan de barema’s voor bronheffing, maar heeft niet het gedeeltelijk kwijtende karakter op het ogenblik dat het aanslagbiljet wordt opgesteld.

Het voorheffingssysteem zou later van kracht worden, namelijk vanaf 01/01/2023, voor niet-ingezetenen die in Frankrijk een belastbaar loon ontvangen.

NB: dit onderwerp is zo complex en omvangrijk dat u best uw vakbondsadviseur of vakbondsorganisatie contacteert. Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van onze vakbondsadviseurs: www.csir-hnfk.eu