Université de Lille 3

www.univ-lille3.fr

De Université de Lille 3 bevindt zich in het hart van de euregio. Kijkend naar het aantal studenten en de diversiteit aan aangeboden vakken is dit de grootste universiteit voor letteren, talen, kunst, menswetenschappen en sociale wetenschappen ten noorden van Parijs. Naast haar ervaring met de projecten Interreg III en IV vormt de Université de Lille 3 een voorkeurspartner binnen het project Interreg V vanwege haar talenopleidingen en haar open beleid ten opzichte van Europese en grensoverschrijdende mobiliteit. De steun en expertise van de Université de Lille 3 passen perfect binnen de uitwerking van de voorgestelde acties in het kader van het project Interreg V. De steun van de universiteit maakt het mogelijk een doelgroep van studenten en jonge afgestudeerden bewust te maken van en voor te bereiden op werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden in de grenszone. Bij deze sensibilisering en voorbereiding wordt gebruikgemaakt van een cartografie van de knelpuntberoepen in de regio’s teneinde de doelgroepen beter te kunnen informeren en orià«nteren inzake het rekruteringspotentieel. Daarnaast maakt haar expertise inzake taalonderwijs het mogelijk de sensibilisering te versterken via de valorisatie van het aanleren van het Nederlands in het kader van grensoverschrijdende mobiliteit. Uitgaande van de vaststelling dat veel sectoren in het Vlaams Gewest Nederlandstalige profielen zoeken, lijkt het opportuun het aanleren van het Nederlands door studenten en afgestudeerden te versterken.