Welk statuut krijg ik als ik beslis om aan de andere kant van de grens te gaan werken?

Als u beslist om aan de andere kant van de grens te gaan werken, moet u voor uw statuut met drie aspecten rekening houden: arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit.

  •  Arbeidsrecht: als algemeen principe geldt dat u en uw werkgever kunnen kiezen welk recht op uw arbeidsovereenkomst van toepassing is. Als geen keuze wordt gemaakt, wordt de arbeidsovereenkomst geregeld door de wet van het land waar u doorgaans werkt. De keuzevrijheid is niet absoluut: u behoudt altijd de bescherming van het arbeidsrecht van het land waar u uw arbeidsprestatie verricht. Opgelet: in sommige gevallen zijn andere bijzondere bepalingen van toepassing.

 

  • Sociale zekerheid: voor de sociale zekerheid wordt u als grensarbeider beschouwd als u in één lidstaat van de EU werkt en op het grondgebied van een andere lidstaat verblijft en daar in principe ook elke dag of toch minstens één keer per week naar terugkeert. Uw sociaal statuut als grensarbeider heeft gevolgen voor uw sociale dekking: kinderbijslag, werkloosheid, ziekte, moederschap, pensioen, …

 

  • Fiscaliteit: uw fiscaal statuut wordt bepaald door de belastingovereenkomst tussen het land waar u verblijft, en het land waar u werkt. Als algemeen principe geldt, in het kader van de Frans-Belgische belastingovereenkomst, dat u uw belastingen verschuldigd bent in het land waar u werkt. Opgelet: er zijn uitzonderingen, met name voor personen die aan de voorwaarden inzake fiscale grensarbeid voldoen, personen die in de non-profitsector actief zijn, personen die in de transportsector werken, …

 

Het feit dat u aan de overkant van de grens gaat werken, heeft dus wel degelijk gevolgen op het vlak van arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit.

NB: dit onderwerp is zo complex en omvangrijk dat u best uw vakbondsadviseur of vakbondsorganisatie contacteert. Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van onze vakbondsadviseurs: www.csir-hnfk.eu