Hoeveel bedraagt mijn loon?

  • In België

Enerzijds bestaat er een Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI), dat door de Nationale Arbeidsraad (NAR) wordt bepaald en de absolute ondergrens van het loon is.

Anderzijds worden de Belgische minimumlonen niet door de wet bepaald. De van kracht zijnde minimumlonen worden doorgaans vastgelegd door  collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) die in paritaire comités worden afgesloten.

  • In Frankrijk

Het “salaire minimum de croissance” (Smic – waarde- en welvaartsvast minimumloon) is het wettelijke minimumuurloon dat een loontrekkende moet ontvangen. Collectieve overeenkomsten bepalen welke lonen van toepassing zijn.

NB: dit onderwerp is zo complex en omvangrijk dat u best uw vakbondsadviseur of vakbondsorganisatie contacteert. Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van onze vakbondsadviseurs: www.csir-hnfk.eu