VDAB

www.vdab.be

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) wil alle burgers helpen om zelf hun loopbaan te ontwikkelen. De missie van VDAB is om in het belang van de werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers. Daarnaast controleert VDAB ook of werkzoekenden die verplicht ingeschreven zijn, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Hierbij is de visie van VDAB dat loopbaanzekerheid te verkiezen is boven werkzekerheid. Daarom werkt VDAB aan een beleid dat burgers langer en met meer goesting doet werken, in het bijzonder zij die verder verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. Dat doet VDAB in samenwerking met andere relevante organisaties en ondernemingen.

De VDAB heeft als belangrijkste taak om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen. VDAB geeft ook  gratis advies aan werkgevers in het kader van rekrutering (opmaak van een vacature, hoe geschikte medewerkers vinden, de tewerkstellingsmaatregelen) of opleiding.
VDAB gaat dan na welke producten of diensten van VDAB het meest geschikt zijn voor een specifieke werkgever.

In het kader van het project Grenzeloos Tewerkstellen organiseert VDAB begeleidingssessies van werkzoekenden in de drie regio’s en grensoverschrijdende sectorale jobdatings. Daarnaast start VDAB grensoverschrijdende teams op in de regio Veurne-Dunkerque en Ieper-Armentières. Verder gaat VDAB van start met grensoverschrijdende opleidingen.