Waaruit bestaat mijn sociale dekking?

FRANKRIJK BELGIË

De wettelijke sociale bescherming dekt met name:

– werkloosheid

– ziekte

– arbeidsongevallen en beroepsziekte

– pensioen (basis- en aanvullende regeling)

– kinderbijslag

– ziekenfonds

– …

In België zijn de volgende risico’s gedekt (door de sociale zekerheid = Rijksdienst voor Sociale Zekerheid/RSZ):

– werkloosheidsuitkeringen

– rustpensioen

– ziekteverzekering

– invaliditeit

– beroepsziekte

– kinderbijslag

– vakantiegeld (arbeiders)

Voor grensarbeiders gelden specifieke regels:

  • In geval van tijdelijke werkloosheid vergoedt het land waar de werknemer tewerkgesteld is;
  • in geval van volledige werkloosheid vergoedt het land waar de werknemer woont;
  • de sociale dekking voor gezondheidszorg wordt uitgebreid naar beide landen (woon- en werkland);
  • uitkeringen in contant geld (bijvoorbeeld uitkeringen in geval van ziekte) worden door het werkland geregeld;
  • wat gezondheidszorg betreft, kunnen de grensarbeider en zijn rechthebbenden zich in Frankrijk of in België laten behandelen, op voorwaarde dat ze vooraf een aantal formaliteiten hebben vervuld.

 

Voor sociaal-juridische kwesties als: 

– wat moet ik doen als ik werkloos word?

– heb ik recht op kinderbijslag?

– wat moet ik doen als ik met pensioen ga?

– …

kunt u contact opnemen met een van onze vakbondsadviseurs. 

NB: dit onderwerp is zo complex en omvangrijk dat u best uw vakbondsadviseur of vakbondsorganisatie contacteert. Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van onze vakbondsadviseurs: www.csir-hnfk.eu