Entreprendre ensemble

 

www.eedk.fr

Entreprendre Ensemble is een vereniging die door de Communauté Urbaine de Dunkerque is opgericht en die instaat voor het onthaal en de begeleiding van een specifieke probleemdoelgroep, namelijk laag opgeleide jongeren die op zoek zijn naar een langetermijntewerkstelling. Via de eigen lokale plannen voor integratie en tewerkstelling (PLIE) kan de vereniging Europese fondsen beheren en herverdelen. Wat governance betreft, kan de vereniging af en toe op vraag van de PES haar expertise bijdragen over de sociaal-professionele categorieën waarbij zij betrokken is, in aanvulling op het werk van Pôle emploi. Voor de communicatie en ifv haar strategische situatie kan zij het portaal alle informatie bieden over tewerkstellings- en opleidingsevents die door haar partners in de regio Duinkerke worden georganiseerd, onder voorbehoud van hun akkoord, en actief deelnemen aan alle acties waarbij sprake is van praktijkuitwisseling en persconferenties. Voor de informatieverstrekking aan werkenden zal Entreprendre Ensemble de sensibilisering van haar consulenten inzake grensoverschrijdend werk en de identificatie van het publiek voor grensoverschrijdende mobiliteit versterken. Wat de events betreft zal de mobilisatie en de voorbereiding van het zogenoemde kwetsbare publiek een goede hefboom vormen voor de professionele integratie van dit publiek. Dankzij haar uitstraling is Entreprendre Ensemble in staat bij te dragen aan de betrokkenheid van de economische wereld via een wederzijdse uitwisseling van ondernemingsportefeuilles. Hiertoe beschikt Entreprendre Ensemble over een tewerkstellingsafdeling die acties ontwikkelt ihkv het Toekomstgerichte Beheer van Tewerkstelling en Competenties voor regio Duinkerke en een opleidingsafdeling met goede kennis van de lokale opleidingssector. De vereniging is ook in staat het publiek te sensibiliseren en te oriënteren richting elk middel tot verbetering van de toegang tot grensoverschrijdend werk voor de begeleide doelgroepen. De acties die ze samen met de PES ontwikkelt, ondersteunen het luik tewerkstelling / HR van de EGTS, die actoren binnen Flandre-Dunkerque en West-Vlaanderen groepeert. Het Franse territorium Flandre-Dunkerque heeft een hoger werkloosheidspercentage dan West-Vlaanderen. Daarom moet de grensoverschrijdende samenwerking in het belang van beide territoria worden uitgebreid (Zone communauté urbaine de Dunkerque, communautés de communes des Hauts de Flandre)