Eurometropool

http://nl.eurometropolis.eu/

Wat is de Eurometropool?

De Eurometropool is een gebied van 3.589 km² en bestaat uit 152 Vlaamse (Zuid-West-Vlaanderen), Waalse(Wallonie picarde) en Franse (Rijselse metropool – MEL) gemeenten met samen 2,1 miljoen inwoners die Frans of Nederlands spreken.

Maar de Eurometropool is ook een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) die 14 Franse, Waalse en Vlaamse partners verenigt : 2 Staten, 3 Regio’s, 2 Provincies en 1 Departement, en 5 Intercommunales. Zo bundelen zij tal van bevoegdheden om concrete acties op het terrain te ondernemen.

Wat doet de Eurometropool?

De Eurometropool bundelt de drijvende krachten van de Franse en Belgische regio’s : politici, institutionele actoren, openbare diensten en het maatschappelijk middenveld (bedrijfsleiders, verenigingen, vakbonden, studenten, kunstenaars,…) om samen concrete acties uit te voeren op het terrein die alle burgers van de Frans- Belgische regio ten goede komen.

Eurometropool 2.0 : twee jaar voor doelgerichte acties

2017 en 2018 zullen in het teken staan van drie thema’s opgebouwd rond verschillende concrete acties:

I. Economische ontplooiing, met de ontwikkeling van een netwerk van de “digitale actoren”. 

II Werk-opleiding: om de werkgelegenheid te bevorderen wil de Eurometropool het leren van de Franse en de Nederlandse taal op verschillende niveaus promoten (kinderen, jongeren, volwassenen), de informatie over werkgelegenheid mee helpen verspreiden om mensen aan te moedigen over de grens te werken, en jongeren de kans bieden een opleiding te volgen in het kader van een grensoverschrijdend alternerend leertraject (theoretische opleiding in een school aan de ene kant van de grens en praktische opleiding in een bedrijf aan de andere kant van de grens);

III. Verankering van de duurzame ontwikkeling in de Eurometropool, via een duurzame grensoverschrijdende en vlotte mobiliteit, de aansturing en coördinatie van de “Blauwe Ruimte” die de eurometropool-regio vormt en via de promotie van alternatieve energie.

Het grensoverschrijdende Agentschap smeedt banden en slaat bruggen

De Eurometropool doet een beroep op haar Agentschap in Kortrijk met acht medewerkers, om de actoren met elkaar in contact te brengen in het licht van de te ontwikkelen acties. Het Agentschap begeleidt deze actoren zodat de partners samen acties kunnen uitvoeren. Deze acties zijn ontwikkeld door Actiegroepen die worden aangestuurd door verkozenen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Het Agentschap ontwikkelt multiculturele waarden die gericht zijn op samenwerking, co-constructie en innovatie waarbij het menselijke aspect centraal staat.

Het Agentschap: Doorniksestraat 63- 8500 KORTRIJK (centrum)

info@eurometropolis.eu – +32 56 23 11 00 – www.eurometropolis.eu