Welke stappen moet ik ondernemen als ik aangeworven ben?

Elke grensarbeider moet zich spontaan en verplicht in orde stellen op het vlak van de sociale zekerheid:

  • in België moet hij zich kenbaar maken bij een verzekeringsinstelling (ziekenfonds) van zijn keuze of bij de HZIV (Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).
  • in Frankrijk moet hij zich kenbaar maken bij de C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie – primaire kas voor ziekteverzekering) van zijn werkplaats.

 

Beide socialezekerheidsinstellingen wisselen verbindingsformulieren uit om de uitgebreide dekking in te voeren.

NB: dit onderwerp is zo complex en omvangrijk dat u best uw vakbondsadviseur of vakbondsorganisatie contacteert. Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van onze vakbondsadviseurs: www.csir-hnfk.eu