Welk land zal mijn pensioen betalen?

In termen van Sociale Zekerheid is de grenswerker een persoon die in een lidstaat van de Europese Unie werkt en woont op het grondgebied van een andere lidstaat, waar hij, in principe, iedere dag of minstens een keer per week naar terugkeert.

Er kunnen zich drie denkbeeldige hoofdsituaties voordoen:

  • De grenswerker heeft zijn hele carrière in België gewerkt: hij zal zijn pensioen van België ontvangen, zelfs als hij daar niet woont.
  • De grenswerker heeft zijn hele carrière in Frankrijk gewerkt: hij zal zijn pensioen van Frankrijk ontvangen, zelfs als hij daar niet woont.
  • De grenswerker heeft een deel van zijn carrière in België en een deel hiervan in Frankrijk gewerkt. We hebben het dan over een “gemengde” carrière. In dat geval zal de grenswerker van iedere lidstaat een pensioen ontvangen. De verworven rechten zullen gegarandeerd worden en iedere lidstaat zal een pensioen uitkeren dat overeenkomt met de respectievelijke verzekeringsperiodes.

 

Het pensioen van een lidstaat zal echter enkel aan hem worden uitgekeerd als hij aan de door de wetgeving voorziene voorwaarden voor toekenning voldoet. 

Let op, er bestaan echter ook andere gevallen en bijzondere gevallen waarvoor wij u uitnodigen contact op te nemen met uw vakbondsadviseur of uw vakbondsorganisatie. Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van onze vakbondsadviseurs: www.csir-hnfk.eu