De sociale zekerheid van welk land is op mij van toepassing? Waar moet ik mijn sociale zekerheidsbijdragen betalen?

In de Europese Unie (EU) geldt als algemene regel dat loontrekkenden onderworpen zijn aan de socialezekerheidsregeling van het land waar ze werken, en dat ze maar aan één socialezekerheidsregeling onderworpen kunnen zijn. Er gelden specifieke regels als een werknemer op het grondgebied van verschillende lidstaten tegelijkertijd werkzaam is.

NB: dit onderwerp is zo complex en omvangrijk dat u best uw vakbondsadviseur of vakbondsorganisatie contacteert. Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van onze vakbondsadviseurs: www.csir-hnfk.eu