Hoe bereken ik het nettoloon op basis van het brutoloon?

FRANKRIJK BELGIË
 Verschillende verplichte sociale bijdragen (20 à  25%)  Brutoloon – RSZ-bijdragen (13,07%)
Afgehouden aan de bron Belastbaar loon – maandelijkse bedrijfsvoorheffing
Te ontvangen nettoloon Te ontvangen nettoloon

 

NB: dit onderwerp is zo complex en omvangrijk dat u best uw vakbondsadviseur of vakbondsorganisatie contacteert. Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van onze vakbondsadviseurs: www.csir-hnfk.eu