CCFI

http://www.cc-flandreinterieure.fr/

De “Communauté de Communes de Flandre Intérieure” is op 1 januari 2014 uit de fusie van 6 intergemeentelijke samenwerkingen (“intercommunalités’) ontstaan. Deze “Communauté” die 50 gemeenten en meer dan 100.000 inwoners telt, bevindt zich op het kruispunt van de kern rond Duinkerke, de Audomarois-streek, de Rijselse metropool en België. Hoewel ze rond 2 “stedelijke” polen georganiseerd is, namelijk die van Hazebrouck enerzijds en die van Bailleul en Nieppe anderzijds, heeft ze een landelijk karakter, niettegenstaande ze deel uitmaakt van de randstedelijke dynamiek. Door haar bevoegdheden en acties zal de “Communauté de Communes de Flandre Intérieure” een meerwaarde aan het project kunnen geven. De CCFI is inderdaad bevoegd voor economische ontwikkeling en kan dus alle acties implementeren”die tot doel hebben economische activiteit te creà«ren, te behouden en te ontwikkelen”. Met dit mandaat zal de CCFI als tussenschakel fungeren voor de acties die in Binnen-Vlaanderen gevoerd worden en zal ze gestalte geven aan projecten voor bedrijfsinplantingen. Ze zal aldus de kennis van het economische weefsel en het vermogen om snel in te spelen op arbeidsmarktbehoeftes, die bij grensoverschrijdende plaatsingen van werkzoekenden noodzakelijk zijn, bevorderen.

De CCFI heeft op zijn grondgebied een platform “PROCH’EMPLOI”. Deze voorziening, die door de regio Hauts-de-France wordt gesteund, legt de link tussen werkgevers die willen rekruteren, en werkzoekenden, met name in een grensoverschrijdende context. Meer informatie op http://www.hautsdefrance.fr/categorie/dossiers/proch-emploi/ of telefonisch op het nummer: 0800 02 60 80.