Sociale Zekerheid

Zoek je werk over de grenzen heen? Wij helpen je graag in je zoektocht met onderstaande info!

Hieronder vind je een eerste bron van informatie en links naar onze partners voor een gericht antwoord op je vragen.

De sociale zekerheid van welk land is op mij van toepassing? Waar moet ik mijn sociale zekerheidsbijdragen betalen?

Waaruit bestaat mijn sociale dekking?

Welke stappen moet ik ondernemen als ik aangeworven ben? 

In welk land moet ik mijn werkloosheidsuitkering aanvragen? 

Welk land zal mijn pensioen betalen?

Hervorming Belgische kinderbijslag

 U vindt eveneens informatie op de website van IVR/infofiche sociale zekerheid.