Welk arbeidsrecht is van toepassing?

Wat arbeidsrecht betreft, geldt als algemeen principe dat u en uw werkgever kunnen kiezen welk recht op uw arbeidsovereenkomst van toepassing is. Als geen keuze wordt gemaakt, wordt de arbeidsovereenkomst geregeld door de wet van het land waar u doorgaans werkt. Zelfs als u kiest, wordt u nog steeds beschermd door het arbeidsrecht van het land waar u uw arbeidsprestatie verricht. In de meeste gevallen wordt uw arbeidsovereenkomst geregeld door het Belgische recht als u in België werkt, en door het Franse recht als u in Frankrijk werkt.

Opgelet: in sommige gevallen zijn andere bijzondere bepalingen van toepassing, bijvoorbeeld vooor detachering.

NB: dit onderwerp is zo complex en omvangrijk dat u best uw vakbondsadviseur of vakbondsorganisatie contacteert. Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van onze vakbondsadviseurs: www.csir-hnfk.eu