Wat zijn mijn arbeidsvoorwaarden?

In België en Frankrijk geldt een hiërarchische indeling van het arbeidsrecht, gaande van het Europese niveau, via de onderneming naar het individu. De arbeidsvoorwaarden worden bepaald in de arbeidswetgeving, de collectieve arbeidsovereenkomsten op het niveau van de bedrijfssector, op het niveau van de onderneming, in de arbeidsovereenkomst. Hier vindt u een overzicht van deze hiërarchische indeling voor België en Frankrijk:

FRANKRIJK BELGIË
 “Code du travail”  Wet van 3 juli 1978
CAO’s Paritair Comité: Sectorale CAO
Bedrijfsakkoorden BedrijfsCAO
Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst

NB: dit onderwerp is zo complex en omvangrijk dat u best uw vakbondsadviseur of vakbondsorganisatie contacteert. Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van onze vakbondsadviseurs: www.csir-hnfk.eu