Le Forem

Le Forem

Le Forem is de Waalse overheidsdienst voor tewerkstelling en beroepsopleiding.

De kern van zijn taak: werkzoekenden bemiddelen op de arbeidsmarkt met het oog op een duurzame en kwaliteitsvolle baan en voldoen aan de behoeften van werkgevers en hun vacatures.

Sinds enkele jaren werkt Le Forem met Pôle Emploi en VDAB samen om de hindernissen voor grensoverschrijdende mobiliteit weg te nemen en de arbeidsmarkt van elk grondgebied open te stellen voor werkzoekenden en ondernemingen van elkaars territoria.

In het kader van het project “Emploi Sans Frontières – Grenzeloos Tewerkstellen”, dat door Interreg V wordt gefinancierd, ijvert Le Forem om de grensoverschrijdende arbeidsmarkt open te stellen, in samenwerking met de andere publieke diensten voor tewerkstelling en partners.

In concreto werkt Le Forem mee acties uit (en voert ze ook door) die niet alleen de werkzoekenden maar ook de ondernemingen moeten sensibiliseren, informeren en opleiden.

Op die manier neemt Le Forem actief deel aan de begeleidingsmodules rond de grensoverschrijdende tewerkstelling, en werkt hij mee aan de realisatie van gezamenlijke opleidingen, de organisatie van bedrijfsbezoeken of jobdatings, specifieke seminaries, enz.

Door dit project haalt Le Forem zijn banden met zijn evenknieà«n van de andere regio’s nauwer aan en creà«ert hij almaar meer samenwerkingsverbanden met de projectpartners op het tewerkstellingsveld.

Dankzij zijn betrokkenheid en het feit dat informatie en middelen gemeenschap­pelijk worden gemaakt, zijn op het terrein organisatie en gemengde teams mogelijk, alsook een grensoverschrijdende arbeidsmarkt met minder tussenschotten.