IVR-HNFK

http://www.csir-hnfk.eu/

De Interregionale Vakbondsraad Henegouwen-Nord Pas de Calais- West-Vlaanderen-South East England – I.V.R.-H.N.F.K. verenigt 8 Belgische, Franse en Engelse vakbonden.  De hoofdopdracht van de I.V.R. is de begeleiding van de (toekomstige) grenswerknemers op vlak van de arbeids- en levensvoorwaarden, zoals het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, belastingen, …

Door onder meer deel te nemen aan het Interreg V – project “Tewerkstellen zonder grenzen” voert de I.V.R. H.N.F.K. één van zijn belangrijkste taken uit namelijk het bevorderen van het Europa van de werknemers, meer bepaald het Europa van de grenswerknemers die worden geconfronteerd met onaanvaardbare tekortkomingen van de Europese Unie. 

In de praktijk stelt de I.V.R. H.N.F.K. aan de werknemers zijn deskundigheid ter beschikking via zijn syndicale Euresadviseurs.  De competenties van de I.V.R. H.N.F.K. beperken zich echter niet tot informeren en bijstaan.  De IVR HNFK strijdt ook voor het wegwerken van de obstakels die het  vrije verkeer van de werknemers belemmeren.

Contact: CSIR – IVR HNFK