Grensinfopunten

Grensinfovoorziening VL-NL

Dagelijks pendelen duizenden werknemers – ook “grenswerkers” genoemd – tussen Vlaanderen en Nederland. Ondanks de vlotte verplaatsing zijn er tot op vandaag praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Via “Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland” worden grenswerkers de weg gewezen.
 
Dagelijks pendelen duizenden werknemers – ook “grenswerkers” genoemd – tussen Vlaanderen en Nederland. Ondanks de vlotte verplaatsing zijn er tot op vandaag praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Verschillen in bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht maken het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren behoorlijk complex. Via “Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland” worden grenswerkers de weg gewezen. Alle relevante informatie wordt ontsloten door de organisatie van een uniform en overkoepelend netwerk waar bestaande en nieuwe grensinformatiepunten deel van zullen uitmaken.  Dankzij het project hebben de eerste nieuwe grensinformatiepunten hun deuren geopend. Deze punten bevinden zicht in de provincies Limburg en zijn te vinden bij de werkwinkel van de VDAB in Maasmechelen en bij de gemeente Maastricht in het Centre Céramique in Maastricht.

In het kader van het project “Tendenzen zonder Grenzen”, uit Interreg IV, werd GIP Scheldemond uitgebouwd en het Sectorbureau Grensarbeid onderwijs (toen mobiliteitscentrum onderwijs) opgericht als pilot. Het sectorbureau nam de eerste initiatieven om grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling te faciliteren.  Het Interreg IV project startte met de opening van een GIP in Terneuzen en resulteerde in de ondertekening van een convenant tussen WSP, VDAB, VOKA en IVR. Deze partijen gingen hiermee samen het engagement aan om binnen regio West verschillende grensinfopunten (samen GIP Scheldemond) uit te bouwen. Er werd een coördinator aangesteld om afstemming tussen de partners te regelen. Sinds eind 2015 zijn de verschillende grensinfopunten actief. Deze infopunten zijn te vinden bij de werkwinkels van de VDAB, de antennes van het ACV en ABVV Oost-Vlaanderen, FNV, het WSP Terneuzen en bij VOKA Oost-Vlaanderen. In totaal zijn er 13 giplocaties in 8 gemeenten in de regio West actief.

“Grensinfovoorziening VL-NL” haakt hier verder op in door grensbreed een kader te scheppen voor de GIP’s en het sectorbureau verder uit te bouwen. Op deze wijze kunnen arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio nog efficiënter en effectiever gematcht kunnen worden. Zo kunnen tekorten aan bijvoorbeeld technisch geschoold, onderwijzend of verzorgend personeel opgevangen worden door middel van grensarbeid.

Project verantwoordelijke:
Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Belgische Zaken

Project partners:
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
Provincie Oost-Vlaanderen
Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
Gemeente Bergen op Zoom
Dethon
EGTS Linieland van Waas en Hulst
Provincie Antwerpen
UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland
TUA West
Gemeente Eindhoven
Gemeente Maastricht

Voor meer informatie : grensinfopunt.eu

Alle grensinfopunten op : grenzinfo.eu/nl/regios/