Pôle emploi

http://www.pole-emploi.fr/accueil/

Pôle emploi heeft de volgende taken: prospectie doen op de arbeidsmarkt, expertise opbouwen inzake de evolutie van de banen en de kwalificaties, vacatures verzamelen, hulp en advies aan ondernemingen bieden bij de rekrutering, de vraag naar werk en het jobaanbod op elkaar afstemmen en actief bijdragen aan het bestrijden van discriminatie bij de aanwerving en het bevorderen van professionele gelijkheid; personen met en zonder werk ontvangen, informeren, oriënteren en begeleiden bij het zoeken naar werk,
een opleiding of professioneel advies, hun geografische en professionele mobiliteit vergemakkelijken en deelnemen aan het sociale en professionele integratietraject; werkzoekenden op de lijst van werkzoekenden inschrijven en vergoeden; informatie inzake de arbeidsmarkt en de vergoeding van werkzoekenden verzamelen, verwerken, verspreiden en ter beschikking stellen.

Pôle emploi integreert een Europese en internationale ingesteldheid in zijn opdrachten.

Sinds enkele jaren werkt Pôle emploi met Le Forem en VDAB samen om de hindernissen voor grensoverschrijdende mobiliteit weg te nemen en de arbeidsmarkt van elk grondgebied open te stellen voor werkzoekenden en ondernemingen van elkaars territoria.

In het kader van het project “Emploi Sans Frontières – Grenzeloos Tewerkstellen”, dat door Interreg V wordt gefinancierd, ijvert Pôle emploi om de grensoverschrijdende arbeidsmarkt open te stellen, in samenwerking met de andere publieke diensten voor tewerkstelling en partners.

In concreto werkt Pôle emploi mee acties uit (en voert ze ook door) die niet alleen de werkzoekenden maar ook de ondernemingen moeten sensibiliseren, informeren en opleiden.

Op die manier neemt Pôle emploi actief deel aan de begeleidingsmodules rond de grensoverschrijdende tewerkstelling, en werkt hij mee aan de realisatie van gezamenlijke opleidingen, de organisatie van bedrijfsbezoeken of jobdatings, specifieke seminaries, enz.

Door dit project haalt Pôle emploi zijn banden met zijn evenknieën van de andere regio’s nauwer aan en creëert hij almaar meer samenwerkingsverbanden met de projectpartners op het tewerkstellingsveld.

Website: www.pole-emploi.fr