Waar moet ik mijn inkomsten uit het buitenland aangeven?

Ingezetenen van het Franse grondgebied die op het Belgische grondgebied werkzaam zijn (en geen statuut van fiscaal grensarbeider hebben), dienen al hun inkomsten, ongeacht van waar ze afkomstig zijn, aan te geven bij zowel de Franse, als de Belgische belastingadministratie.

 Ingezetenen van het Belgische grondgebied die op het Franse grondgebied werkzaam zijn, moeten hun aankomsten uit Frankrijk aangeven bij de Franse belastingadministratie en al hun inkomsten, dus ook die uit Frankrijk, bij de Belgische belastingadministratie.

NB: dit onderwerp is zo complex en omvangrijk dat u best uw vakbondsadviseur of vakbondsorganisatie contacteert. Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van onze vakbondsadviseurs: www.csir-hnfk.eu