Acties van het project

In het kader van het project Grenzeloos Tewerkstellen werden rond grensoverschrijdend werken in Frankrijk/België tal van acties georganiseerd (informatieworkshop, coachings, jobdatings, online beurs, enz.) om grensoverschrijdende mobiliteit in de hand te werken. Deze richteten zich niet alleen op werkzoekenden, maar ook op werkenden, studenten, partners van beroepsinschakeling, enz.

U vindt in dit tabblad alle informatie over de acties die op het programma staan.

Voor al uw vragen over de gepresenteerde acties, contacteer ons dan via: contact@emploi-sans-frontieres.eu

Programma: 

  • Virtuele infosessies Frankrijk/België tijdens welke de grensoverschrijdende teams van Le Forem, VDAB en Pôle emploi en/of de Interregionale Vakbondsraad informatie verstrekken en de vragen van de consulenten/bemiddelaars en werkzoekenden beantwoorden.
  • Webinars of e-infosessies GRENSOVERSCHRIJDEND WERKEN: PLAN VAN AANPAK aangepast voor elk grondgebied. Tijdens deze sessies, die werden geleid door het grensoverschrijdende team Pôle emploi en/of VDAB en/of Le Forem, werd eerstelijnsinformatie verstrekt over mobiliteit, grensoverschrijdende stromen, het waarom van grensoverschrijdend werken, de arbeidsmarkt, het dienstenaanbod van Pôle emploi, Le Forem en de VDAB, de grensoverschrijdende evenementen, enz.
  • GRONDGEBIED RIJSEL-KORTRIJK-DOORNIK
  • GRONDGEBIED HENEGOUWEN-centrum/-zuid – Le Valenciennois – Sambre Avesnois.
  • GRONDGEBIED KUSTSTREEK/BINNEN-VLAANDEREN 
  • Webinars of e-infosessies STATUUT VAN GRENSWERKNEMER: GEBRUIKSAANWIJZING. Tijdens deze door de IVR geleide sessies kamen thema’s als fiscaliteit, arbeidsrecht, sociale zekerheid, enz. aan bod. Deze waren dezelfde voor alle grondgebieden.

 

Meer info?

Contacteer ons via contact@emploi-sans-frontieres.eu en wij zullen met plezier antwoorden.