NSZ

http://www.sninet.be/

Het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) is een in België erkende organisatie die de middenstand vertegenwoordigt en lid is van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, een officiële federale instantie. Het NSZ is zowel in Wallonië, Brussel en Vlaanderen actief en telt directe en indirecte leden (beroepsfederaties). Het NSZ heeft als opdracht het ondernemerschap van de ZKO’s (zeer kleine ondernemingen) en KMO’s te vertegenwoordigen, te verdedigen en te bevorderen. Het staat in permanent contact met zijn aangesloten leden, die het via zijn website en infomagazine informeert. Het NSZ stuurt een hele reeks promotie- en informatieacties ten aanzien van zelfstandigen en KMO-leiders aan. Het zal een actieve bijdrage kunnen leveren aan het sensibiliseren, het aanmoedigen en het informeren van de KMO’s rond grensoverschrijdende mobiliteit van werknemers. Het NSZ verbindt er zich toe om KMO-leiders via zijn contacttools, via directe en individuele contacten of tijdens zijn informatiesessies die voor hen bedoeld zijn, te sensibiliseren rond de problematiek van de grensoverschrijdende recrutering. Het zal de thematiek en het project in al zijn events, beurzen en andere activiteiten aansnijden. Het zal ervoor zorgen dat het thema een plaats krijgt op de website en er ook herhaaldelijk aandacht aan besteden in artikels in zijn tweewekelijkse magazine “De Zelfstandige”. Het zal good practices op dit vlak uitdragen en deze bij de ondernemers bekend maken via zijn ontmoetingen in de vorm van rondetafels en opleidingen. In de informatie van juridische aard die het verspreidt, zal het de grensoverschrijdende dimensie onder de aandacht brengen. Zijn juridische dienst werkt uitsluitend voor ondernemers. Deze dienst stelt niet minder dan 15 juristen te werk, die gespecialiseerd zijn in economische en sociale thema’s die de ZKO’s en KMO’s direct aanbelangen.