Unizo

www.unizo.be

UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers) is met haar meer dan 100.000 leden, waarvan 20.000 in West-Vlaanderen, de grootste werkgeversorganisatie in Vlaanderen. UNIZO richt zich tot kmo’s, zelfstandigen en vrije beroepen.

UNIZO wil via dit project de regionale acties ondersteunen die erop gericht zijn, ondernemingen zo veel mogelijk te sensibiliseren, informeren en promoten op het vlak van grensoverschrijdende mobiliteit, om zo de grensoverschrijdende mobiliteit ook te bevorderen.

Uitgaande van de vaststelling dat slechts weinig kmo’s vertrouwd zijn met de grensoverschrijdende rekruteringsmodaliteiten, verbindt UNIZO zich ertoe om hen te informeren en ze te begeleiden bij elke fase van de rekrutering en dat, op basis van een intensieve en individuele benadering, door middel van bedrijfsbezoeken en informatie- en sensibiliseringssessies.

Door op een gepaste en uitgebreide manier te communiceren met de ondernemingen wordt grensoverschrijdende rekrutering optimaliseren, de voornaamste uitdaging.

In dat perspectief worden concrete acties ondernomen:

– bezoeken aan kleine en middelgrote ondernemingen: nagaan welke twijfels en behoeften de werkgevers hebben / de werkgevers ertoe aanzetten om naar de informatiesessies en acties te komen (bv. de jobdatings, enz.) of om te getuigen.

– i.v.m. grensoverschrijdende mobiliteit informatie en advies verstrekken op juridisch vlak, op het vlak van culturele verschillen enz.

– voor kleinere ondernemingen informatiesessies organiseren met als thema: benaderingswijzen om over de grens heen te rekruteren, culturele verschillen en taalverschillen, juridische en administratieve reglementeringen, enz.