In welk land wordt mijn loon belast?

Uw fiscaal statuut wordt bepaald door de Belastingovereenkomst en de aanhangsels daarbij die tussen België en Frankrijk werden afgesloten. Als algemeen principe geldt dat u als loontrekkende in de privésector belastingen verschuldigd bent in het land waar u werkt.

De lonen van Belgische ingezetenen die hun activiteit in loondienst in Frankrijk verrichten, zijn uitsluitend in Frankrijk belastingplichtig. Op deze lonen moet echter wel gemeentebelasting betaald worden.

De lonen van Franse ingezetenen die hun activiteit in loondienst in België verrichten, zijn uitsluitend in België belastingplichtig.

Een belangrijke afwijking op deze regel is het stelsel voor de fiscale grensarbeider. Dit stelsel werd op 1 januari 2012 geschrapt. Fiscale grensarbeiders die dit statuut in 2011 nog hadden en aan de strenge voorwaarden blijven voldoen, kunnen hun bijzonder statuut echter behouden tot het einde van 2033.

Opgelet: er zijn nog meer uitzonderingen, met name voor personen die in de openbare sector zonder handelsactiviteit werkzaam zijn, of personen die in de internationale transportsector actief zijn, …. En uiteraard geldt ook de beroemde regel van 183 dagen.

NB: dit onderwerp is zo complex en omvangrijk dat u best uw vakbondsadviseur of vakbondsorganisatie contacteert. Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van onze vakbondsadviseurs: www.csir-hnfk.eu