En Avant / Vooruit

 

Via het project Vooruit willen we enerzijds de krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt aanpakken en anderzijds de hogere werkloosheidscijfers in de aanpalende regio’s.

Meer specifiek gaan we mensen aan het werk proberen te krijgen die een zekere afstand hebben tot de arbeidsmarkt door een gebrek aan ervaring of langere periode van werkloosheid, namelijk Fransen met een leefloon en Waalse jongeren in beroepsinschakelingstijd.

Met de nodige omkadering en begeleiding op maat willen de partners de kandidaten (opnieuw) introduceren op de arbeidsmarkt, en meer bepaald in een West-Vlaams bedrijf, waar de zoektocht naar geschikte werkkrachten een pijnpunt blijft.

Coaching, infosessies rond administratie en mobiliteitshulp, moeten de werkzoekenden dat extra duwtje in de rug geven om de psychosociale drempels te overwinnen en de stap naar een job in Vlaanderen te zetten.

Website: www.enavant-vooruit.eu

Contact : liesbeth.huygebaert@pomwvl.be