In welk land moet ik mijn werkloosheidsuitkering aanvragen?

In termen van Sociale Zekerheid is de grenswerker een persoon die in een lidstaat van de E.U. werkt en woont op het grondgebied van een andere lidstaat, waar hij, in principe, iedere dag of minstens een keer per week naar terugkeert. Bij volledige werkloosheid als gevolg van ontslag, het aflopen van een contract va bepaalde duur… heeft de grenswerker recht op een volledige werkloosheidsuitkering krachtens de wetgeving van zijn Woonstaat.

Bijgevolg:

  • de in Frankrijk woonachtige grenswerker die al eens gewerkt heeft in België, zal zich moeten inschrijven bij Pôle Emploi om een verzoek voor een werkloosheidsuitkering in te dienen. De in België uitgevoerde periodes van arbeid in loondienst zullen door Pôle Emploi in aanmerking genomen worden op vertoon van het attest U1 dat door de ONEM of de RVA afgegeven zal worden op verzoek van de werknemer.
  • de in België woonachtige grenswerker die al eens in Frankrijk gewerkt heeft, zal zich moeten inschrijven bij de bevoegde Openbare Instelling (Le Forem, VDAB of Actiris) en een verzoek voor een werkloosheidsuitkering indienen bij een betalende instelling (de vakbonden ABVV, ACV, CSC, FGTB of de bevoegde Openbare Dienst). De in Frankrijk uitgevoerde periodes van arbeid in loondienst zullen door de RVA-ONEm in aanmerking genomen worden op vertoon van het attest U1 dat door Pôle Emploi afgegeven zal worden op verzoek van de werknemer.

Let op, ondanks enige politieke wil om de regels te wijzigen betreffende het bevoegde land voor de volledige werkloosheidsuitkeringen, is de situatie tot op heden nog ongewijzigd. Deze problematiek zal zeer waarschijnlijk behandeld worden tijdens de opening van het Europese parlementaire jaar.

NB: meer informatie? contacteert uw vakbondsadviseur of vakbondsorganisatie . Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van onze vakbondsadviseurs: www.csir-hnfk.eu