Voorstelling van het project

« Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling »

Een grensoverschrijdend project in het hart van Europa

Het Europees territoriaal samenwerkingsprogramma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen, dat gebaseerd is op de nieuwe Europese 2020-strategie, getuigt van de wil om de drijfkracht te zijn van economische en sociale uitwisselingen op een uitge­strekt grensoverschrijdend grondgebied dat in Belgià« en Frankrijk ligt en in het hart van Europa een bevoorrechte positie geniet. Het dekt een oppervlakte van 62.000 km² en telt meer dan 10,8 miljoen inwoners.

Het programma wil gemeenschappelijke bevoegdheden samenbrengen en tegelijker­tijd de rijkdommen van elke regio ten volle benutten.

De Frans-Belgische arbeidsmarkt openstellen

Pôle emploi Hauts-de-France, VDAB, Le Forem en hun partners zetten zich ervoor in om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen, ten gunste van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling.

Het project kadert in prioriteit 4 van het programma: bevorderen van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s en draagt bij tot programmadoelstelling. Het bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten.

Duur: 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019

Doelstellingen van het project: 

de grenzen van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt wegnemen

 • Grensoverschrijdende plaatsing optimaliseren (sensibilisering, voorbereiding van kandidaten, jobdatings;
 • Werknemers en werkzoekenden flexibeler en mobieler maken;
 • Vraag en aanbod van vacatures beter op elkaar afstemmen;
 • Tweetaligheid

Een ruim partnership

Het project wordt gedragen door de drie publieke diensten voor tewerkstelling – VDAB, Le Forem en Pôle emploi Hauts-de-France, projectleider – en gesteund door 12 partners, met name de werkgevers- en vakbondsorganisaties, de publieke actoren op het vlak van economische en territoriale ontwikkeling en de onderwijs- en opleidingswereld, die hun deskundigheid in de weegschaal leggen voor de verschillende acties.

De diverse partners vullen elkaar aan op het vlak van hun dienstverlening

Doelgroepen aan weerszijden van de grens gemobiliseerd 

Werkzoekenden, laatstejaarsstudenten en ondernemingen.

Een uitgestrekt grondgebied

 • De Eurometropoolregio Lille, Kortrijk en Tournai;
 • De regio’s van Le Valenciennois, Sambre Avesnois en Centre du Hainaut,
 • De regio bestaande uit de Kuststreek (Opaalkust) en West-Vlaanderen.

Een pragmatisch project met vijf hoofdlijnen

De acties vullen elkaar aan en worden geleid door grensoverschrijdende teams.

 1. Grensoverschrijdende workshops voor de begeleiding van Franse en Belgische kandidaten en informatiesessies over werkgelegenheid in Frankrijk of in Belgë
 2. Bedrijfsbezoeken op de drie grondgebieden en grensoverschrijdende sectorale jobdatings aangepast aan de behoeften van de ondernemingen;
 3. Grensoverschrijdende consulententeams;
 4. Grensoverschrijdend opleidingsaanbod;
 5. Sensibilisering voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer en themaseminaries (onderlinge vergelijkingen en kennisuitwisseling, good practices en uitwerken van grensoverschrijdende animatietools).

Communicatie: 

 • Communicatie via de pers en het netwerk van de projectpartners
 • Start- en slotevenement
 • Tools om het project en de activiteiten voor te stellen
 • Portaalsite van het project