Opleiding tot heftruckchauffeur

Grensoverschrijdende opleiding tot heftruckchauffeur: een geslaagde samenwerking tussen VDAB, Pôle emploi en Le Forem, met de medewerking van de IVR en ASSIFEP!

Van 1 tot 26 oktober vond de eerste, 100% grensoverschrijdende opleiding tot heftruckchauffeur plaats, georganiseerd in het kader van het project Grenzeloos Tewerkstellen.

Een groep van 10 kandidaten (4 Fransen, 4 Vlamingen en 2 Walen) nam deel aan deze eerste opleiding, die in het VDAB-competentiecentrum in Rekkem werd gegeven door de drie publieke diensten voor tewerkstelling in samenwerking met de IVR en Assifep, de Franse opleidingsinstelling.

Om aan deze actie deel te nemen werden kandidaten van de drie gebiedsdelen uitgenodigd voor een informatiesessie, op 10 september in Rekkem. Tijdens deze sessie werd de opleiding in detail toegelicht (inhoud, bijzonderheid, tijdschema, voorwaarden, enz.). De kandidaten konden overleggen met de IVR, die de kandidaten nogmaals liet profiteren van hun grensoverschrijdende expertise – tijdens de uiteenzetting over fiscaliteit, arbeidsrecht, sociale zekerheid, enz. Na de informatiesessie konden geïnteresseerde kandidaten zich voor de opleiding inschrijven.

De opleiding bestond uit drie delen: taalcursus, theorie en praktijk.

Gedurende negen halve dagen volgden de Franse kandidaten in het centrum van Rekkem een cursus Nederlands die specifiek op het beroep en de opleiding was gericht. Sommige kandidaten (met weinig of zelfs geen voorkennis van het Nederlands) gaven te kennen dat ze bang waren voor dit deel van de opleiding, maar na afloop beaamden ze dat deze lessen bijzonder nuttig waren: “dankzij deze lessen konden we de Nederlandstalige instructeur tijdens de praktijklessen beter verstaan en we leerden de taal op een serene manier; dit opende nieuwe perspectieven op het vlak van hun zoektocht naar werk.”

De VDAB-kandidaten volgden vier op de opleiding toegespitste lessen Nederlands, aangezien deze taal voor hen niet nieuw was en ze het Frans al goed beheersten.

Behalve de taallessen volgden de kandidaten ook vier halve dagen theorie, gegeven door een instructeur van Le Forem, bijgestaan door zijn VDAB-collega. De theoretische inhoud was opgesteld in overleg met Le Forem, VDAB en ASSIFEP om een gemeenschappelijke grondslag te leggen en de aandacht te vestigen op de eigenheden, reglementeringen en verplichtingen van elke regio.

Na afloop van de taal- en theorielessen kregen de kandidaten tot slot acht halve dagen praktijk­opleiding. Voor dit deel werd de groep in tweeën gesplitst. Ze kregen de ene helft van de opleiding van een VDAB-instructeur en de andere helft van een instructeur van Le Forem.

Na de praktijklessen legden de kandidaten de Belgische en vervolgens de Franse tests af (CACES 1, CACES 3 en CACES 5). Om de tests af te nemen begaf ASSIFEP zich, in de persoon van twee examina­toren, naar Rekkem. Zo konden instructeurs en deskundigen van de drie gebiedsdelen elkaar ontmoeten en elkaars praktijk en kennis waarnemen en vergelijken. Een verrijkende grensoverschrijdende opleiding en een bron van uitwisselingen op verschillende niveaus!

De resultaten van de tests waren als volgt: 5 kandidaten slaagden voor de grensoverschrijdende opleiding en behaalden zowel het Belgische, als het Franse getuigschrift. 2 andere kandidaten slaagden uitsluitend voor de CACES-tests, terwijl nog 3 personen de opleiding niet afmaakten.

  • Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar contact@emploi-sans-frontieres.eu.
  • De opleiding in beelden: hier
  • Perscommuniqué over de grensoverschrijdende opleiding: hier
  •  De reportage van focus-WTV die tijdens de opleiding opgenomen werd: hier