De subjectieve kaart van de grensregio Lille-Kortrijk-Tournai

De subjectieve kaart van de grensregio Lille-Kortrijk-Tournai 

(ook wel de mentale kaart of gevoelskaart genoemd)

 

Wat is het ? Een kaart gebaseerd op de indrukken van burgers vrijwilligers van de drie gebieden (Frankrijk, Wallonië, Vlaanderen) die hun visie op de Frans-Belgische grensregio delen: welke mogelijkheden zijn er, wat zijn raakvlakken, wat zijn de nare kanten van de grens?

 

 

Grensoverschrijdende benchmark 23.05.23 – Doornik

Franse en Belgische werkgelegenheidspartners kwamen bijeen bij IFPAME Doornik voor een middag vol informatie en uitwisselingen.

Op initiatief van Euroguidance Wallonië was het eerste deel van de middag gewijd aan de presentatie van het Euroguidance-netwerk (Linking Lifelong Guidance and International Mobility Across Europe – Koppeling van levenslange begeleiding en internationale mobiliteit in Europa) en het Epale-platform (Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa), gevolgd door de presentatie van de instrumenten die in het kader van de Interreg-projecten en het Europass-instrument worden ingezet.

👉 Euroguidance FranceEuroguidance VlaanderenEuroguidance Wallonië
👉 EPALE – Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa
👉 Flyer over Interreg-projectinstrumenten (niet volledig) 
👉 Europass – gratis online tool voor leren en werken in Europa

In het tweede deel van de middag presenteerde Pôle emploi het opleidingsaanbod in Frankrijk voor werkzoekenden: bestaande regelingen, financiering, voorwaarden voor toegang tot opleiding, enz.

Deze uitwisseling was de eerste van een reeks van drie, waarbij Forem en VDAB ook aan hun collega’s het opleidingsaanbod voor werkzoekenden die op hun respectieve grondgebied wonen zullen voorstellen.

Studie naar knelpuntberoepen in het Franse-Belgische grensgebied

De studie naar knelpuntberoepen in het Franse-Belgische grensgebied kwam tot stand binnen het Interreg-project En Avant/Vooruit door de publieke diensten voor arbeidsbemiddeling le Forem, VDAB en Pôle emploi alsook POM-West-Vlaanderen, Hainaut Développement en het Département du Nord.

Deze partners ontwikkelden een analyse van de arbeidskrachten in een gedefinieerde regio (zie kaart hierboven), die toelaat de gemeenschappelijke en exclusieve knelpunten in de verschillende gebieden te visualiseren.

Contactpersoon: liesbeth.huygebaert@pomwvl.be

>>> De methodologie, de doelgroep, het betrokken gebied en de resultaten <<<

Ik zoek een baan in Europa met EURES

EURES is de referentiesite voor het zoeken naar werk in Europa. Elke dag biedt het portaal van het Europese netwerk van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening meerdere miljoenen vacatures aan.

EURES IN EEN NOTENDOP

Gratis. Meertalig. Menselijk netwerk

EURES, dat in 1994 van start is gegaan, is een Europees netwerk voor arbeidsbemiddeling dat het vrije verkeer van werknemers moet bevorderen. Het netwerk heeft altijd hard gewerkt om Europese burgers dezelfde kansen te bieden, ondanks taalbarrières, culturele verschillen, bureaucratische problemen, verschillen in arbeidswetgeving en een gebrek aan erkenning van onderwijscertificaten in heel Europa.

EURES IN DETAIL

EURES is een samenwerkingsnetwerk dat is opgezet om het vrije verkeer van werknemers tussen de 27 EU-lidstaten, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen te vergemakkelijken.

Het netwerk bestaat uit: het Europees Coördinatiebureau, de nationale coördinatiebureaus, EURES-partners en de geassocieerde EURES-partners.

De partners in het netwerk kunnen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (waaronder le Forem, VDAB en Pôle emploi), particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, vakbonden, werkgeversorganisaties en andere relevante actoren op de arbeidsmarkt zijn.

De partners verstrekken informatie en verlenen plaatsings- en wervingsdiensten aan werkgevers en werkzoekenden, terwijl het Europees Coördinatiebureau en de nationale coördinatiebureaus respectievelijk op Europees en nationaal niveau toezicht houden op de organisatie van de activiteiten.

Daarnaast vervult EURES een belangrijke rol in het verstrekken van specifieke informatie en het vergemakkelijken van plaatsingen ten behoeve werkgevers en grensarbeiders in Europese grensregio’s.

Praktisch gezien verleent EURES zijn diensten via zijn portaalsite en via een netwerk van ongeveer 1 000 EURES-adviseurs die dagelijks in contact staan met werkzoekenden en werkgevers uit heel Europa.

Wat kan EURES voor u doen?

EURES-diensten voor werkzoekenden en werkgevers:

  • de juiste vacatures en cv’s op het EURES-portaal bijeenbrengen

  • informatie, begeleiding en andere ondersteunende diensten verlenen aan werknemers en werkgevers

  • toegang bieden tot informatie over levens- en arbeidsomstandigheden in de EU-lidstaten, zoals over belastingen, pensioenen, ziektekostenverzekeringen en sociale zekerheid

  • specifieke ondersteuning bieden aan grensarbeiders en werkgevers in grensregio’s

  • specifieke groepen ondersteuning bieden in het kader van “EURES Targeted Mobility Schemes”

  • dynamische wervingsactiviteiten ondersteunen via het Europese (online)platform voor banendagen

  • informatie over en toegang bieden tot bijstand na de werving, zoals talencursussen en hulp bij de integratie in het land van bestemming.

 

Lees meer over de EURES-dienstverlening en ga naar de verschillende rubrieken op deze website, zoek de contactgegevens van de EURES-leden en -partners op de pagina EURES in uw land of neem rechtstreeks per telefoon, e-mail of chat contact op met een EURES-adviseur. Je kunt ook contact opnemen met de EURES-helpdesk wanneer je vragen hebt over het portaal of anderszins.

>> Meer informatie over EURES en zijn diensten:

+ Bron & meer info: https://eures.ec.europa.eu/index_nl

Terugblik op het project EN AVANT/VOORUIT

Vier jaar lang werkten de partners van het project En Avant/Vooruit uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen samen om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt te informeren, op te leiden en begeleiden naar jobs in West-Vlaamse knelpuntberoepen. Een animatiefilmpje waarin het project en de resultaten kort worden toegelicht, vind je hier.

Om het project op gepaste wijze af te sluiten werd op 8 december 2022 een webinar uitgezonden. Hierin gingen de partners dieper in op hun ervaringen in de voorbije vier jaar, de successen en de toekomstperspectieven. Je kan het webinar hier herbekijken.

Meer info over het project: klik hier

Contactpersoon: liesbeth.huygebaert@pomwvl.be

 

Oekraïense taal en de sectoren horeca en verpakking nu ook in de app!

Nu beschikbaar in 11 talen en voor 5 sectoren.

– Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Dari, Pashtu, Roemeens, Pools, Spaans, Somalisch & Oekraïens

– tuinbouw, schoonmaak , metaal,  verpakking van voeding & horeca

Deze app is gratis beschikbaar en werkt offline (zonder reclame!)

Het bevat basiswoordenschat en specifieke vaktaal in beelden, geschreven taal en uitspraak+ een beschrijving van technische woorden.

Meer info en download : klik hier

Ontwikkeld in het kader van het Interreg project AB Réfugiés – Emploi, de app FACT faciliteert communicatie op de werkplek tussen de anderstalige en de werkgever, collega’s… Bij uitbreiding ook op de opleidingsvloer met de instructeur, mede-cursisten… Want duidelijke communicatie is een cruciaal onderdeel voor een bedrijf. Contact : klik hier