Informatiedag over werken over de grens 17.12.19

Informatiedag over werken over de grens

 Op 17 december 2019 verwelkomden Pôle emploi, Le Forem, VDAB en de Interregionale Vakbondsraad vertegenwoordigers van hun instellingen voor een grensoverschrijdende dag.

Deze dag bestond uit drie delen en streefde verschillende doelstellingen na, zoals een netwerkmoment creëren voor de verschillende instellingen, de beleidsbepalers van werkmiddelen over het thema voorzien en de aanwezigen de kans geven om goede praktijken uit te wisselen. En die doelstellingen werden ruimschoots gehaald!

Tijdens het eerste deel van de dag – “Grensoverschrijdend werken : Heb je eraan gedacht ?” – konden de deelnemers grensarbeid vanuit verschillende hoeken bekijken: afstanden, mobiliteit, grensverkeer, meerwaarden van grensoverschrijdend werken, arbeidsmarkt in Frankrijk/België, taal, Franse en Belgische publieke tewerkstellingsdiensten en de diensten die ze aanbieden. Tijdens deze, deels interactieve ochtend werd uitvoerig van gedachten gewisseld en informatie verstrekt.

Tijdens het tweede deel van de dag nam de IVR het woord om informatie te verschaffen over het statuut van grenswerknemer: arbeidsrecht, sociale zekerheid, formaliteiten na de aanwerving, gezondheidszorg, kinderbijslag, werkloosheid, belastingen, enz. Er werden heel wat interessante vragen gesteld.

In het derde deel van de dag werd gewerkt rond drie workshops, waaraan de drie groepen beurtelings deelnamen: ze woonden een demonstratie bij van de werkmiddelen die voor de projecten GT, Grenzeloos competent, Act’emploi, En avant/Vooruit en Ab réfugiés werden ontwikkeld, ze brachten een online bezoek aan de portaalsite van het project Grenzeloos Tewerkstellen en kregen een presentatie van de acties voor de ondernemingen en voor de partners.

De deelnemers waren uitermate tevreden over de inhoud van deze dag en velen onder hen uitten de wens dat deze dag ook wordt georganiseerd voor andere doelgroepen van hun instelling. Op het grondgebied Hainaut-Centre/Maubeuge – Valenciennois – Sambre Avesnois is overigens een tweede editie voorzien, nl. in maart 2020.