Webinar: Statuut van grenswerknemer: plan van aanpak

Webinar

Statuut van grenswerknemer:

plan van aanpak

door de Interregionale Vakbondsraad

Nu het meer dan ooit noodzakelijk is dat informatie ingewonnen kan worden over grensoverschrijdende werkgelegenheid, worden de acties van het project aangepast en virtueel gemaakt.

En dus werd op 6 oktober van dit jaar een eerste webinar georganiseerd – Statuut van grenswerknemer: plan van aanpak – voor de actoren van de Franse en Belgische publieke tewerkstellingsdiensten en organismen voor professionele integratie.

Een uur lang informeerde de Interregionale Vakbondsraad de deelnemers over het statuut van grenswerknemer: arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, enz.

Over het statuut van grenswerknemers zijn nog meer webinars gepland, voor adviseurs van de publieke diensten voor tewerkstelling, maar ook voor werkzoekenden.

Behalve over dit thema werden ook informatiesessies gehouden over “Werken in België/Frankrijk: plan van aanpak”, met op het programma: Werken in België/Frankrijk: situatie van de arbeidsmarkten, de publieke tewerkstellingsdiensten: jobaanbiedingen, opleiding, persoonlijke ruimte op de websites van de PTD, enz. Deze virtuele acties worden op het getouw gezet door de VDAB, Le Forem en Pôle emploi en zijn bedoeld voor de adviseurs én voor werkzoekenden aan de andere kant van de grens.

Contacteer ons voor meer informatie en/of om u in te schrijven: contact@emploi-sans-frontieres.eu.

 

De EGTS Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai

Stand van zaken i.v.m. de COVID-regels

die in België en Frankrijk van kracht zijn

De EGTS Eurometropool is partner van het project Grenzeloos Tewerkstellen. Haar agentschap “dat banden smeedt en bruggen bouwt ” brengt zijn expertise in als een belangrijke speler op de grensoverschrijdende scène, met name door de burgers te informeren over tal van onderwerpen.

Surf in dat verband naar de website, voor een volledige stand van zaken over de COVID-regels die aan weerszijden van de grens gelden (bijgewerkt bij elke wijziging), maar ook voor uitvoerige informatie over de grensoverschrijdende activiteit: klik hier.

De EGTS Eurometropool, wat is dat precies?

Deze Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) verenigt 14 Franse en Belgische overheidspartners (2 staten, 3 regio’s, 3 departementen en provincies, 5 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) en omvat 157 Franse en Belgische gemeenten. Zo is deze organisatie een rijke bron van vaardigheden om op het terrein actie te ondernemen.

Wat doet de EGTS?

De Eurometropool schakelt alle Franse en Belgische stuwende krachten van het grondgebied in – volksvertegenwoordigers, instellingen, overheidsdiensten en burgermaatschappij (bedrijfsleiders, verenigingen, vakbonden, studenten, kunstenaars, …) – om op het terrein actie te ondernemen en zo snel mogelijk dat te verwezenlijken wat nuttig is voor alle burgers van het Frans-Belgische grondgebied.

Hoe worden deze acties gerealiseerd?

De Eurometropool steunt op zijn kantoor in Kortrijk (Vlaanderen), waar acht personen nog vóór de start van een actie de spelers dichter bij elkaar brengen. Zij begeleiden hen zodat de partners samen de geplande acties kunnen verwezenlijken, via groepen die mee bestuurd worden door verkozenen en vertegenwoordigers van de burgermaatschappij.

Graag meer informatie? klik hier

 

 

Jobbeurs – Houplines 25.04.19

 

 

Pôle emploi, VDAB en de IVR namen deel aan de jobbeurs van Houplines, op 25 april ’s ochtends.

 Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Bij de stand van Pôle emploi/VDAB/IVR konden ze bovendien informatie inwinnen over:

  • tewerkstellingsmogelijkheden in West-Vlaanderen, hoe vacatures zoeken op de websites van de publieke diensten voor tewerkstelling,
  • de bestaande voorzieningen inzake begeleiding, opleiding, sollicitatie voor vacatures in West-Vlaanderen;
  • workshops “Werken in België” gegeven door Pôle emploi,
  • de administratieve stappen die genomen moeten worden om aan de andere kant van de grens te gaan werken (fiscaliteit, sociale zekerheid, mobiliteit, …).

Verder konden zij zich inschrijven voor een workshop “Werken in Vlaanderen”, georganiseerd op 7 mei in de werkwinkel van Ieper.

BEDRIJFSBEZOEKEN 2017

BEDRIJFSBEZOEKEN 2017

EEN BLIK OP DE ONDERNEMINGEN DIE VOOR ONS HUN DEUREN OPZETTEN!

Op 6 juni 2017 organiseerden de partners van het project Grenzeloos Tewerkstellen de eerste editie van het concept “Bedrijfsbezoeken” op het grondgebied Rijsel – Kortrijk – Doornik. De bedoeling: Franse, Vlaamse en Waalse kandidaten de kans geven om op Vlaams, Frans en Waals grondgebied een bezoek te brengen aan drie ondernemingen in de industriesector die vacatures hebben voor lijnverantwoordelijken, productieoperatoren en onderhoudstechnici. Lees verder “BEDRIJFSBEZOEKEN 2017”