Werken in Frankrijk – Werken in België?

 

Op 20 juni van dit jaar verwelkomden de gemeenten Quiévrechain en Quiévrain de Franse en Belgische publieke tewerkstellingsdiensten Pôle emploi en Le Forem om 132 inwoners met interesse voor grensarbeid te informeren.

’s Ochtends richtte Le Forem zich in Quiévrechain, aan Franse zijde, tot de kandidaten met interesse voor de Belgische arbeidsmarkt.

In de namiddag richtte Pôle emploi zich in Quiévrain, aan Belgische zijde, tot de kandidaten met interesse voor de Franse arbeidsmarkt.

Het programma?

  • Een workshop waar de grensoverschrijdende arbeidsmarkt werd voorgesteld en werd uitgelegd hoe werk zoeken en mobiliteit aan de andere kant van de grens in zijn werk gaat;
  • Een interview op de stands van Pôle emploi en Le Forem om online in te schrijven en rechtstreeks vacatures op te zoeken;
  • Waardevolle inlichtingen bij het Maison de l’Emploi van Le Valenciennois, partner van het project, over fiscaliteit, sociale zekerheid, gelijkwaardigheid van diploma’s en mobiliteit.

 

De eigenheid van deze actie, die in het kader van het project Grenzeloos Tewerkstellen werd georganiseerd, is dat ze plaatsvond in twee grens- en tevens buurtgemeenten; en bovendien was ze rechtstreeks tot de inwoners gericht.

Dat een dergelijke actie wel degelijk nut heeft, blijkt uit het aantal deelnemers dat door de publieke diensten voor tewerkstelling werd aangesproken, maar ook door de OCMW’s, de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen en de Missions Locales!

 

De meerwaarde?

De deelnemers waardeerden het feit dat ze zo dicht bij huis informatie kregen.

Voor een aantal onder hen ging het om een heuse openbaring.

In totaal begaven zich 84 Fransen naar Quiévrechain en 48 Walen naar Quiévrain.

Een fraai succes voor deze eerste actie, die in andere grensgemeenten herhaald zou kunnen worden …