Een blik op de begeleiding Franse en Belgische kandidaten

Bijna twee jaar is het al geleden dat het project Grenzeloos Tewerkstellen van start ging, en heel wat acties werden reeds gerealiseerd. Vandaag brengen we de begeleiding van Franse en Belgische kandidaten onder de aandacht. Tot
nog toe werden immers zes begeleidingssessies gehouden, namelijk één per jaar en per grondgebied (Kuststreek/West-Vlaanderen; Lille-Kortrijk- Tournai en Hainaut/Valenciennois/Sambre-Avesnois).

Wat is de doelstelling van deze actie?

Op de drie grondgebieden werken de begeleidingsacties volgens hetzelfde principe en helpen ze werkzoekenden die ingeschreven zijn bij Pôle Emploi, VDAB of Le Forem en bereid zijn tot grensoverschrijdende mobiliteit, weer aan het werk, met methodologische ondersteuning van hun zoektocht naar werk.

Waarover gaat het concreet?

Een groep van maximum twaalf werkzoekenden uit de twee of drie regio’s nam deel aan twaalf thematische workshops, afwisselend in Frankrijk en Belgià«. De workshops werden geleid door grensoverschrijdende teams bestaande uit consulenten van de twee of drie publieke diensten tewerkstelling van het betrokken grondgebied en door enkele projectpartners, zoals het Maison de l’emploi van Le Valenciennois MDEV, de Interregionale Vakbondsraad Nord-Pas de Calais/Hainaut-West- Vlaanderen/South East England CSIR en het SNI (Waalse tegenhanger van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen).

Ze verstrekten informatie over sociale en juridische kwesties, zoals de arbeidsovereenkomst, de sociale zekerheid (pensioen, ziekte, gezondheidszorg, werkloosheid, kinderbijslag) en over het belastingstelsel. Ook dat was voor de werkzoekenden en de consulenten een heuse meerwaarde!

De kandidaten van de drie regio’s kregen van de grensoverschrijdende teams ook inlichtingen over verschillende thema’s:
– Franse, Vlaamse en Waalse arbeidsmarkt,
– Groeisectoren en jobkansen,
– Elementen van het beroepsprofiel: beroep, competenties, kennis, know-how, vaardigheden van de begunstigden,
– Sollicitatietraining: cv, motivatiebrief, simulatie sollicitatiegesprekken, …
– Matching tussen de beroepsprofielen en vacatures, hoe reageren op deze vacatures,
– Werk zoeken via het internet en de sociale netwerken, vertrouwd raken met de nieuwe technologieà«n, informatie, communicatie over de professionele sociale netwerken, websites, aanmaken van een eigen profiel, gebruik van de dienstverlening van de websites van de publieke diensten voor
tewerkstelling, de automatische matching, enz.
– Grotere doeltreffendheid van de zoektocht naar werk,
– Eventueel bezoek aan een onderneming of deelname aan een jobbeurs, jobdating,
– Kennismaking met de taal van het buurland voor de betrokken grondgebieden.

Naarmate de tijd vorderde, konden de grensoverschrijdende teams LKT, Hainaut of Kuststreek (Pôle Emploi van Wattrelos of Maubeuge of Dunkerque-Bazennes, Le Forem Wapi of Hainaut-centre en VDAB Kortrijk of Veurne) elkaar ontmoeten, van gedachten wisselen, de workshops uitwerken en verfijnen. Na afloop van de actie zorgden deze zelfde teams steeds voor een opvolging van de kandidaten.

De balans tot op heden?

In totaal tellen we 32 deelnemers in 2016 en 30 in 2017. 23 onder hen vonden werk tijdens de eerste drie maanden van de begeleiding en de tewerkstelling van de andere kandidaten is nog aan de gang.

En daarna?

Voor elk van de grondgebieden worden deze acties in 2018 en 2019 opnieuw gerealiseerd. Wenst u meer informatie?
Stuur een e-mail naar de coà¶rdinator van het project of contacteer uw consulent bij Pôle Emploi, VDAB of Le Forem.