Rekruteren in de grensregio 01.02.18

 Rekruteren in de grensoverschrijdende regio: plan van aanpak    


Deze actie kan rekenen op Europese cofinanciering in het kader van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen.

1 februari 2018 – Gognies-Chaussée (Frankrijk)

Op donderdag 1 februari 2018 verenigden het grensoverschrijdende team Pôle Emploi en Le Forem van Mons/Maison de l’Emploi van Châtelet een tiental Franse en Belgische ondernemers voor een informatiesessie over grensoverschrijdend rekruteren. Met de steun van hun partner, de Interregionale Vakbondsraad Hainaut – Nord-Pas de Calais – West-Vlaanderen – South East England (IVR), leidden ze deze avond, waar mensen elkaar konden ontmoeten en informatie werd uitgewisseld.

In de gemeentezaal van Gognies-Chaussée, op de grens tussen Belgià« en Frankrijk, zaten 4 Belgische en 7 Franse ondernemingen samen aan tafel om deel te nemen aan een informatiesessie georganiseerd in het kader van het project Grenzeloos Tewerkstellen.

De aanwezige ondernemers wensten geà¯nformeerd te worden over de arbeidsmarkt in de grensoverschrijdende regio en vernamen er hoe ze een kandidaat konden zoeken en/of een vacature konden plaatsen op de websites van de Franse en Waalse publieke diensten voor tewerkstelling. Verder kregen ze informatie i.v.m. fiscaliteit, sociaal recht en arbeidsrecht. Tot slot vernamen ze meer over de mobiliteit en de gelijkwaardigheid van diploma’s aan weerszijden van de grens, onder meer door een beknopte voorstelling van de mobiliteitsgids die door het Maison de l’Emploi van Le Valenciennois werd opgesteld.

Het belang van deze avond ligt ook in het feit dat de Waalse en Franse publieke diensten voor tewerkstelling, de partners van de actie – de IVR en SNI (Waalse tegenpool van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) – en de vertegenwoordigers van de Belgische en Franse ondernemingen uitgebreid met elkaar van gedachten konden wisselen. De onderneming Meurant, die Franse en Belgische werknemers in dienst heeft, kon haar ervaring met de andere ondernemingen delen. De aanwezigen kregen ook de kans om gerichte vragen te stellen vanuit hun eigen situatie en behoeften. Tot slot konden ze hun zoekgebied en hun netwerk uitbreiden, wat voor hun dagelijkse activiteiten een heuse meerwaarde is.

Iedereen was het erover eens dat het een boeiende en leerrijke avond was en dat ze kostbare inlichtingen hadden ingewonnen. Bij wijze van conclusie: een van de deelnemers wees erop dat ze dankzij dit initiatief “kunnen bepalen welke instelling ze voor welke verzoeken kunnen aanspreken en met wie ze contact kunnen opnemen als ze een bepaalde vraag hebben”.

Voor meer informatie of voor een specifieke vraag over deze actie kunt u de projectcoà¶rdinator contacteren.