Webinar: Statuut van grenswerknemer: plan van aanpak

Webinar

Statuut van grenswerknemer:

plan van aanpak

door de Interregionale Vakbondsraad

Nu het meer dan ooit noodzakelijk is dat informatie ingewonnen kan worden over grensoverschrijdende werkgelegenheid, worden de acties van het project aangepast en virtueel gemaakt.

En dus werd op 6 oktober van dit jaar een eerste webinar georganiseerd – Statuut van grenswerknemer: plan van aanpak – voor de actoren van de Franse en Belgische publieke tewerkstellingsdiensten en organismen voor professionele integratie.

Een uur lang informeerde de Interregionale Vakbondsraad de deelnemers over het statuut van grenswerknemer: arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, enz.

Over het statuut van grenswerknemers zijn nog meer webinars gepland, voor adviseurs van de publieke diensten voor tewerkstelling, maar ook voor werkzoekenden.

Behalve over dit thema werden ook informatiesessies gehouden over “Werken in België/Frankrijk: plan van aanpak”, met op het programma: Werken in België/Frankrijk: situatie van de arbeidsmarkten, de publieke tewerkstellingsdiensten: jobaanbiedingen, opleiding, persoonlijke ruimte op de websites van de PTD, enz. Deze virtuele acties worden op het getouw gezet door de VDAB, Le Forem en Pôle emploi en zijn bedoeld voor de adviseurs én voor werkzoekenden aan de andere kant van de grens.

Contacteer ons voor meer informatie en/of om u in te schrijven: contact@emploi-sans-frontieres.eu.