Grensoverschrijdende virtuele jobbeurs – oktober 2020

Grensoverschrijdende virtuele jobbeurs:

de huidige aanbiedingen in West-Vlaanderen

Een eerste virtuele ervaring,

met 3 presentatiesessies voor 3 grondgebieden,

13 interimkantoren en 27 deelnemers.

Op 16 en 19 oktober van dit jaar organiseerde de VDAB samen met TRAVI een virtuele voorstelling van de jobaanbiedingen in West-Vlaanderen, bestemd voor Waalse en Franse bemiddelaars die door Le Forem en Pôle emploi waren gemobiliseerd.

Tijdens de drie sessies (grondgebieden Littoral, Flandre intérieure en regio LKT) namen vertegenwoordigers van interimkantoren het woord om in een kwartier tijd hun rekruteringsbehoeften uiteen te zetten.

Na elke presentatie konden de adviseurs van gedachten wisselen met de rekruteerders, met name over de opleidingsmogelijkheden, de verloning en de kennis van het Nederlands.

Verder konden de rekruteerders de aandacht vestigen op de dringendste behoeften, maar ook op de profielen die ze zochten. Ze konden ook uitleggen hoe gesolliciteerd moet worden (verschillend naar gelang van het kantoor), en enkele tips geven die aan de kandidaten doorgespeeld moeten worden (belang van de houding, soft skills, hoe een cv opstellen, enz.).

Tot slot werden ook twee tools voorgesteld:

  • Testyourselfie: een ludieke tool waarmee gesensibiliseerd kan worden voor soft skills/attitudes om werk te vinden en te houden. Tool ontwikkeld door vier Europese opleidingsfondsen in het kader van het Erasmus+-project App-titude: Travi in België, STOOF in Nederland, FSI in Luxemburg en FAF.TT in Frankrijk. Met de hulp van de KU Leuven. Graag meer informatie: klik hier.
  • FACT: doeltreffende communicatie is een kernelement voor elke onderneming. De belangrijkste hindernis voor niet-Nederlandstaligen/niet-Franstaligen is het vakjargon van het werkterrein. Daarom ontwikkelden de partners van het project AB Réfugiés Emploi FACT, een digitaal woordenboek in de vorm van een app voor smartphone. Een combinatie van beeldmateriaal, gesproken en geschreven taal helpt werknemers om de typische woordenschat van hun bedrijfssector beter te begrijpen. Deze app voor smartphone vertaalt Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Dari en Pasjtoe en kan ook gebruikt worden om te oefenen. Graag meer informatie: klik hier.