Programma van de online infosessies FRANKRIJK/BELGIE

Programma van de online infosessies FRANKRIJK/BELGIE

Eerste semester 2021

In het kader van het project Grenzeloos Tewerkstellen worden rond grensoverschrijdend werken in Frankrijk/België tal van acties georganiseerd (informatieworkshop, coachings, jobdatings, online beurs, enz.) om grensoverschrijdende mobiliteit in de hand te werken.

Dit semester organiseren we infosessies Frankrijk/België waar grensoverschrijdende teams VDAB, Le Forem en Pôle emploi en/of de Interregionale Vakbondsraad (IVR) informatie verstrekken en de vragen van consulenten/bemiddelaars of werkzoekenden beantwoorden.

Op het programma dit semester:

  • Infosessies Grensoverschrijdende tewerkstelling: plan van aanpak aangepast voor elk grondgebied. Tijdens deze sessies, wordt eerstelijnsinformatie verstrekt over mobiliteit, grensoverschrijdende stromen, het waarom van grensoverschrijdend werken, de arbeidsmarkt, het dienstenaanbod van Pôle emploi, Le Forem en VDAB, de grensoverschrijdende evenementen, enz. 
  • GRONDGEBIED RIJSEL-KORTRIJK-DOORNIK
  • GRONDGEBIED HENEGOUWEN-centrum/-zuid – Le Valenciennois – Sambre Avesnois.
  • GRONDGEBIED KUSTSTREEK/BINNEN-VLAANDEREN

 

  • Op 30 maart 2021 organiseert VDAB in het kader van het Interregproject Grenzeloos tewerkstellen een webinar voor de VDAB-medewerkers (bemiddelaars en accountmanagers). De infosessie gaat over de gehanteerde principes bij het grensoverschrijdend bemiddelen en welke rol VDAB, Pôle Emploi en FOREM hierin opnemen. Daarnaast wordt een korte schets gegeven van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in West-Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Henegouwen. De CSIR zal hierop aansluitend het statuut van de grensarbeider toelichten. Voor meer info en inschrijving kan contact opgenomen worden met jill.delombaerde@vdab.be.Deze online-infosessie gaat door in het Nederlands. 

 

  • Van maart tot juni: webinar en e-infosessie STATUUT VAN GRENSWERKNEMER: PLAN VAN AANPAK. Tijdens deze door de IVR geleide sessies komen thema’s als fiscaliteit, arbeidsrecht, sociale zekerheid, enz. aan bod.

 

Hebt u interesse voor een of meer van deze sessies en wil u graag deelnemen? Contacteer ons via contact@emploi-sans-frontieres.eu en wij zullen met plezier antwoorden.