SLOTEVENEMENT 23/11/21

Op dinsdag 23 november 2021 sloten de partners de zes projectjaren af met een online evenement, dat door 69 deelnemers en tal van sprekers werd bijgewoond.

Op het programma:

  • Voorstelling van de grensoverschrijdende acties en de concrete resultaten daarvan
  • Getuigenissen en voorstelling van werkmiddelen
  • Vooruitzichten

 

De aangekondigde doelstellingen van dit vlotte, partnergerichte, grensoverschrijdende en dynamische evenement werden gehaald: een klein uur lang passeerden de grote acties en werkmiddelen van het project voor verschillende doelgroepen de revue: werkzoekenden, laatstejaarsstudenten, werkgevers en partners op het vlak van arbeid en beroepsintegratie. Dat alles werd geïllustreerd met live getuigenissen, videofilms, een uiteenzetting over de resultaten en een demonstratie van werkmiddelen.

Het evenement werd opgezet en gesteund door: de drie publieke tewerkstellingsdiensten VDAB, Le Forem, Pôle emploi Hauts-de-France, samen met de werkgeversorganisaties: VOKA en UNIZO (Vlaanderen), SNI (Wallonië), vakbondsorganisaties: IVR Interregionale Vakbondsraad Henegouwen, Nord-Pas de Calais, West-Vlaanderen en publieke actoren op het vlak van economische en territoriale ontwikkeling, de sector van onderwijs en opleidingen, dat alles onder leiding van Bart Coopman. Het evenement was ook de gelegenheid om de schijnwerper te richten op de meerwaarde van de acties en om te getuigen van de medewerking aan deze acties, maar ook om aangaande het grensoverschrijdende thema een boodschap voor de toekomst te delen.

Als het project op 31 december van dit jaar ten einde is, blijft de portaalsite, dat in het kader van het project ontwikkeld werd, nog enkele jaren actief .Deze wordt dus ook nog regelmatig aangevuld en geüpdatet door alle partners, elk naargelang van zijn deskundigheid.

Met andere woorden en om het te zeggen met de woorden van de moderator van het evenement: het mag dan al het einde van het einde project zijn, toch is het nog niet helemaal afgelopen … Die zin vat de ingesteldheid van alle partners goed samen, want grensoverschrijdend werken drijft en motiveert hen meer dan ooit.

Wilt u toegang tot de replay? Neem contact met ons op via contact@emploi-sans-frontieres.eu om de link en het wachtwoord te ontvangen.